fbtracking

Voices for Humanity – Scientology TV serie

Op Scientology TV kun je bekijken hoe Scientology zich inzet voor de mensheid.  Zo zijn er vanuit Scientology een aantal humanitaire campagnes opgezet. De resultaten hiervan zijn te bekijken in de serie Voices for Humanity.

Deze campagnes zijn ontstaan vanuit twee basisprincipes uit onze religie:

1. We voelen ons verantwoordelijk om bij te dragen aan een betere wereld

Omdat we in Scientology geloven we dat we eerder geleefd hebben, is het voor ons vanzelfsprekend dat we na de dood weer opnieuw geboren worden. We keren terug in de wereld zoals we hem hebben achtergelaten. Zonder hier heel zwaar over te doen, voelt iedere scientoloog zich daarom mede verantwoordelijk voor de staat van de wereld. En zet zich graag in om bij te dragen aan een betere wereld.

2.  Omkeren van de negatieve spiraal

Grondlegger L. Ron Hubbard heeft tijdens zijn research acht drijfveren ontdekt voor het voortbestaan (zie link om alle drijfveren te bekijken).

De vierde drijfveer wordt de “Mensheid Drijfveer” genoemd – om als mensheid zo goed mogelijk voort te bestaan. L. Ron Hubbard onderscheidde als voornaamste problemen die de ontwikkeling en het welzijn van mensen in de weg kunnen staan:

  • achteruitgang in het niveau van onderwijs
  • toename van ongeletterdheid en analfabetisme
  • meer en meer drugsgebruik (niet alleen straatdrugs maar ook psychiatrische drugs)
  • mensenrechtenschendingen
  • (natuur)rampen
  • verval van normen en waarden en ethiek

Vanuit Scientology werden op deze thema’s seculiere campagnes ontwikkeld om de negatieve spiraal om te draaien. De campagnes richten zich op het bieden van hulp en educatie. In veel landen zijn samenwerkingsverbanden ontstaat met overheden en andere organisaties.

De campagnes worden volledig gesponsord door scientologen via de overkoepelende organisatie: “Internationale Assocatie van Scientologen“.

Lees hieronder meer over elke campagne en de impact ervan in verschillende delen van de wereld.

 

De Weg naar een Gelukkig Leven  – herstel van zelfrespect

Deze campagne is speciaal ontwikkeld voor het herstellen van eergevoel en zelfrespect. Het is een educatief programma dat Normen en Waarden herstelt in de maatschappij. De campagne is gebaseerd op een boekje met 21 leefregels om toe te passen op je eigen leven.

Elke leefregel wordt uitgelegd op een manier dat het heel herkenbaar is en gemakkelijk toepasbaar. Omdat het per definitie niet-religieus is, kunnen deze leefregels door mensen van elke cultuur of elke geloofsovertuiging worden toegepast om respect, vriendelijkheid en eerlijheid naar elkaar te verbeteren.

De Weg naar een Gelukkig Leven is gedrukt in een handig doorgeef boekje om het van hand tot hand over de hele wereld te kunnen verspreiden.

Het is vertaald in 112 talen en er zijn reclame spotjes en videos van elke leefregel gemaakt. Daarnaast zijn er ook speciale pakketten gemaakt voor mensen die voorlichting geven, zich bezig houden met reclassering, handhaving, educatie en voor gevangenissen.

Met dit simpele kleine boekje worden ontzettend mooie resultaten geboekt die te zien zijn in de Scientology TV Serie “Voices for Humanity.”

Bekijk hier de afleveringen over deze campagne.

Mensenrechten – over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Deze campagne is in het leven geroepen om de 30 Mensenrechten wereldwijd bekend te maken aan elke individu op deze planeet.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd in 1948 tot stand gebracht op initiatief van Eleanor Roosevelt in de Verenigde Naties. Daarin staan 30 mensenrechten, waarvan het de bedoeling was om die wereldwijd te onderwijzen, om oorlogen en mensenrechtenschendingen zoveel mogelijk te voorkomen.

In de grondbeginselen en het credo van Scientology wordt gesproken over de onvervreemdbare rechten van de mens – en de 30 Mensenrechten sluiten daar naadloos bij aan.

In Scientology werken we sinds 2000 aan het onderwijzen en bekend maken van deze 30 Mensenrechten die ieder individu op deze wereld bezit. Gezien de onwetendheid hierover en de hoeveelheid overtredingen ervan, behoren oorlogen en mensenrechtenschendingen helaas nog niet tot de verleden tijd. Met alle ellende en menselijke trauma’s vandien.

Het doel van de campagne is om mensen bewust te maken van hun rechten en wanneer er mensenrechten worden geschonden. Door grotere bewustwording hoopt de campagne hiermee alsnog het doel van de Verenigde Naties – om het aantal schendingen wereldwijd drastisch te verminderen – alsnog te behalen.

Voor deze campagne is gratis lesmateriaal ontwikkeld voor zowel volwassenen als kinderen. Er zijn onderwijspakketten, films en reclamespotjes gemaakt om deze rechten bekend te maken aan iedereen. De resultaten van deze campagne zijn te zien in de Scientology TV serie “The Voices for Humanity”.

Drug Free World  – voorlichting over drugs

Deze campagne is ontwikkeld om met name jongeren voor te lichten over de negatieve kanten van drugs, om ze uiteindelijk zelf tot het inzicht te laten komen dat ze er niet aan moeten beginnen.

Drugs verwoest levens, culturen en maatschappijen. De eerste aanraking met drugs vindt bij het overgrote deel van de bevolking in de tiener jaren plaats. Hierbij horen ze vaak van vrienden of kennissen de zogenaamde positieve effecten, zonder ook daarbij ook de negatieve effecten mee te krijgen.

Dit is wat deze campagne zo effectief maakt; het onderwijst kinderen over de negatieve effecten in dezelfde benamingen en realiteit van de kinderen. Over elk type drugs is er een klein boekje gemaakt wat de negatieve effecten van de drugs beschrijft.

Drug Free world campagne

Vrijwillegers delen de gratis boekjes uit, geven workshops op scholen en laten en laten kinderen een ‘pledge’ tekenen om geen drugs te nemen.

Drug Free World werkt over de hele wereld samen met verschillende instanties, zoals in het onderwijs en de politie. In deze serie, zie je voorbeelden van resultaten met deze campagne over de wereld.

Bekijk hier de afleveringen over deze campagne.

Scientology Volunteer Ministers – hulp bij rampen

binod-sharma-voices-for-humanity

De Scientology Volunteer Ministers zijn vrijwilligers die getraind zijn in alle 19 cursussen van het Scientology Handboek.

Ze worden opgetrommeld wanneer er ergens op ter wereld een natuurramp plaatsvindt en uitgestuurd vanuit de dichtsbijzijnde Scientology kerk. Vervolgens helpen ze de lokale bevolking met onderdak, puin ruimen, mensen helpen met Scientology assisten, de boel weer organiseren, het trainen van de lokale bevolking en het herstellen van de infrastructuur.

De slogan van de Volunteer Ministers campagne is “Er kan iets aan gedaan worden”.

De vrijwilligers bieden hun hulp belangeloos aan, zonder er iets voor terug te hoeven hebben. Dit past in de Scientology filosofie dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de planeet. De campagne wordt gesponsord vanuit Scientology.

Omdat Volunteer Ministers getraind zijn in communicatie en organisatie, werken ze ter plekke samen met andere instanties die de lokale bevolking helpen, zoals de brandweer, politie, Rode Kruis etc.

Op Scientology TV vind je verschillende videos van deze campagne in actie, zoals in Nepal.

Citizens Commission on Human Rights (CCHR)

 

CCHR werd in 1969 door L. Ron Hubbard in samenwerking met hoogleraar in de psychiatrie Thomas Szasz, opgericht. Aanleiding hiervoor waren de misstanden die zij hadden waargenomen in  psychiatrische instellingen. Zoals patienten wiens grondwettelijke rechten en universele mensenrechten werden ontnomen.

De Citizens Commission on Human Rights heeft als doelstelling om als watchdog te fungeren van de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie zet zich in om misstanden aan de kaak te stellen en uit te bannen.

CCHR Allison Folmar

Zij waarschuwt voor de gevolgen van het toedienen van psychiatrische medicatie, en over het gebrek aan wetenschappelijk bewijs van vele psychiatrische diagnoses en behandelingen.  CCHR informeert overheden en adviseert in verschillende landen om wetgeving in te brengen om het voorschrijven van overbodige psychriatirsiche medicatie te beperken en barbaarse inhumane methoden als elektroshocks (ECT), lobotomie, landurige isolatie en het gebruik van fysiek geweld te stoppen.

Bekijk hier een aflevering over deze campagne.

Applied Scholastics – voor effectief onderwijs

binod-sharma-voices-for-humanity

De internationale stichting Applied Scholastics is in 1972 opgericht door een samenwerkingsverband van leraren om de studietechnologie van L. Ron Hubbard breder bekend te maken. Steeds meer kinderen hebben moeite met leren of zijn dyslectisch. Hoewel hier in het onderwijs veel aandacht aan wordt besteed, bestaat er niet echt een goede methode waarin kinderen geleerd wordt HOE ze moeten studeren.

L. Ron Hubbard heeft in zijn onderzoek naar het verstand ontdekt wat er de oorzaak van is dat iemand moeite heeft met leren. Hij ontwikkelde een eenvoudige studiemethode met drie stappen, die bewezen effectief is gebleken.

Het doel van Applied Scholastics is om het gebruik van de studiemethode van Hubbard te promoten. Bekijk deze aflevering op Scientology TV over Ole Hemmingsholt in Denemarken.

In Nederland is de Stichting voor Effectief Onderwijs hier mee bezig. Hieraan zijn zeven bijlescentra verbonden (zes in Nederland en een in Belgie), die bijles geven volgens deze studiemethode.