fbtracking

Wat is Scientology?

Hoor het van ons zelf.

Wat is Scientology? Vrijwel iedereen in Nederland heeft weleens van Scientology gehoord. Er wordt veel over gezegd in de media, en de beweging blijft groeien. Overal ter wereld vind je mensen die de kennis en methoden van Scientology gebruiken in hun dagelijks leven.

Scientology is een religieuze filosofie die in de jaren ’50 is ontwikkeld door de Amerikaanse filosoof L. Ron Hubbard (1911-1986). In Nederland kennen we Scientology sinds 1972. Onze kerk in Amsterdam is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in spirituele vrijheid en persoonlijke groei.

Scientology is vooral een hele praktische religie. Dagelijkse problemen kunnen bijvoorbeeld heel goed aangepakt worden met Scientology basisprincipes.  

Scientologen zijn zeer begaan met de wereld en zetten zich daarom tevens actief in om bij te dragen aan een betere samenleving. Zo zijn er verschillende seculiere projecten ontstaan die door de Scientology kerk worden gesponsord. Deze richten zich op maatschappelijke problemen als drugs, mensenrechten en studieproblemen. 

Dit soort projecten kom je ook in andere landen tegen, want Scientology is een internationale beweging.  Op deze website willen we je vooral laten zien wat Scientology in Nederland doet, en wat voor seculiere activiteiten hier gedaan worden.

Voor meer informatie over Scientology wereldwijd kun je het beste kijken op scientology.org of  Scientology TV.  

Wat is Scientology? Hoor het van ons zelf.

Scientology: religieuze spirituele filosofie

Je zou Scientology ook wel ‘the School of Life’ kunnen noemen, want Scientology omvat alle aspecten van het leven. Het is een studie en ontdekkingstocht naar jezelf; wie en wat jij bent als geestelijk wezen en hoe jij je verhoudt tot andere mensen, de wereld, het universum en het Goddelijke.

Hoewel Scientology heel Westers aandoet, ligt het qua stroming veel dichter bij de Oosterse religies. Van alle grote wereldreligies komt het nog het meest overeen met het klassieke Boeddhisme, waaraan het sterk gerelateerd is (zie ook de Aard van Scientology).

Net als in het Boeddhisme geloven we in Scientology dat we een geestelijk wezen zijn, dat al vele levens geleefd heeft en nog vele levens voor zich heeft.

Om die reden leiden scientologen hun leven zo ethisch mogelijk en voelen zij verantwoordelijkheid voor het welzijn van de planeet en haar mensen.

Over wie of wat God is, bestaan in Scientology geen vaste leerstellingen, maar er is wel een concept van God. In Scientology gaat het om het verhogen van het geestelijk bewustzijn. Door inzicht te krijgen in de spirituele wereld krijgt iemand steeds meer begrip van zijn eigen relatie met het Goddelijk Wezen.

Scientology kan daarom bestudeerd worden door mensen uit elke geloofsrichting. We hebben veel leden met een andere religieuze achtergrond die aangeven door de bestudering van Scientology nog dichter bij hun eigen God te zijn gekomen.

Op de pagina met veelgestelde vragen hebben we getracht meer inzicht te geven in wat je in Scientology doet en waar het over gaat.

We hopen dat deze website bijdraagt aan een beter begrip over Scientology. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons bereiken via de contact pagina.

Activiteiten in de samenleving

Vanuit Scientology zijn een aantal maatschappelijke projecten gestart door scientologen die zich daarmee willen inzetten voor een betere wereld. Ook in Nederland zijn er stichtingen actief bezig met deze campagnes.

Deze stichtingen zijn seculier van aard. De materialen die zij voor hun campagnes gebruiken worden veelal vanuit Scientology en door scientologen gesponsord. Er zijn ook samenwerkingsverbanden met andere groeperingen en niet-scientologen.

Drugsvoorlichting

Geen Drugs-Wel Leven

De stichting Geen Drugs-Wel Leven is een non-profit organisatie die drugsvoorlichting geeft aan jongeren. Het doel is vooral feitelijke en eerlijke informatie te geven over wat drugs in je brein en lichaam doen, zodat jongeren een weloverwogen beslissing kunnen nemen om drugsvrij te blijven.

Waarborgen mensenrechten in geestelijke gezondheidszorg

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) is een non-profit organisatie die ten doel heeft om de mensenrechten te waarborgen in de geestelijke gezondheidszorg en misstanden aan de kaak te stellen.  In Nederland ligt de focus van het NCRM voornamelijk op het onnodig overmedicaliseren van mensen met psychische problemen en kinderen met leerproblemen of ADHD.

Educatie over mensenrechten

Youth for Human Rights NL

Stichting Youth for Human Rights Nederland heeft als doelstelling jongeren de mensenrechten te leren en hen te inspireren zich actief in te zetten voor vrede en tolerantie.

Kern van de campagne zijn de 30 artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Met het formuleren van de mensenrechten in de UVRM lag het in de bedoeling van de Verenigde Naties om deze mensenrechten wereldwijd op scholen te onderwijzen. Youth for Human Rights probeert deze doelstelling alsnog te verwezenlijken.

Bijdragen aan beter onderwijs

Stichting voor Effectief onderwijs

De doelstelling van de stichting voor Effectief Onderwijs is om volwassenen en kinderen te leren hoe te leren, zodat zij op effectieve wijze te werk kunnen gaan om hun doelen te bereiken en om hun volledig potentieel te kunnen verwezenlijken.  

Campagne over normen en waarden 

De Weg naar Geluk
The Way to Happiness

De Weg naar Geluk is de Nederlandse stichting voor The Way to Happiness campagne, een campagne over normen en waarden en hoe je het geluk kunt vinden in jezelf. De kern van de campagne is het boekje ‘De Weg naar een Gelukkig Leven’ van L. Ron Hubbard, een niet religieuze morele code met 21 leefregels voor een gelukkig leven.