fbtracking

Wat is Scientology?

Hoor het van ons zelf.

Wat is Scientology? Vrijwel iedereen in Nederland heeft weleens van Scientology gehoord. Er wordt veel over gezegd in de media, en de beweging blijft sterk groeien. Overal ter wereld vind je mensen die de kennis en methoden van Scientology gebruiken om een leuker en zinvoller leven te leiden.

Scientology is een religieuze filosofie die in de jaren ’50 is ontwikkeld door de Amerikaanse filosoof L. Ron Hubbard (1911-1986). Al sinds 1972 kennen we Scientology ook in Nederland. Onze kerk in Amsterdam is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in spirituele vrijheid en persoonlijke groei.

Scientology is vooral een hele praktische religie. Dagelijkse problemen kunnen bijvoorbeeld heel goed aangepakt worden met Scientology basisprincipes.  

Scientologen zijn zeer begaan met de wereld en zetten zich daarom tevens actief in om bij te dragen aan een betere samenleving. Zo zijn er verschillende goede doelen ontstaan die door de Scientology kerk worden gesponsord. Hieronder vallen onder andere projecten die zich richten op maatschappelijke problemen als drugs, mensenrechten en ongeletterdheid. 

Deze projecten kun je in diverse landen tegenkomen, want Scientology is een internationale beweging.  Op deze website willen we je vooral laten zien wat Scientology in Nederland doet, en wat voor seculiere activiteiten hier gedaan worden.

Voor meer informatie over Scientology in andere landen kun je het beste kijken op scientology.org of  Scientology TV.  

Wat is Scientology? Hoor het van ons zelf.

Scientology: religieuze spirituele filosofie

Je zou Scientology ook wel ‘the School of Life’ kunnen noemen, want Scientology omvat alle aspecten van het leven. Het is een studie en ontdekkingstocht naar jezelf; wie en wat jij bent als geestelijk wezen en hoe jij je verhoudt tot andere mensen, de wereld, het universum en het Goddelijke.

Hoewel Scientology heel Westers aandoet, ligt het qua stroming veel dichter bij de Oosterse religies. Van alle grote wereldreligies komt het nog het meest overeen met het klassieke Boeddhisme, waaraan het sterk gerelateerd is.

Net als in het Boeddhisme geloven we in Scientology dat we een geestelijk wezen zijn, dat al vele levens geleefd heeft en nog vele levens voor zich heeft.

Om die reden leiden scientologen hun leven zo ethisch mogelijk en voelen zij verantwoordelijkheid voor het welzijn van de planeet en haar mensen.

Over wie of wat God is, bestaan in Scientology geen vaste leerstellingen. Daarom kan Scientology bestudeerd worden door mensen uit elke geloofsrichting. We hebben veel leden met een andere religieuze achtergrond die aangeven door de bestudering van Scientology nog dichter bij hun eigen God te zijn gekomen.

Op de pagina met veelgestelde vragen hebben we getracht meer inzicht te geven in wat je in Scientology doet en waar het over gaat.

We hopen dat deze website bijdraagt aan een beter begrip over Scientology. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons bereiken via de contact pagina.

Activiteiten in de samenleving

Omdat Scientology heel veel praktische oplossingen biedt voor alledaagse problemen, wordt bepaalde kennis uit Scientology ook op andere terreinen gebruikt. Zo is er vanuit Scientology een succesvolle methode ontwikkeld om zonder medicatie af te kicken van drugs- of alcoholverslaving. En wordt de studiemethode van L. Ron Hubbard succesvol toegepast op diverse scholen, universiteiten en bijlescentra. 

De activiteiten in de samenleving vallen onder stichtingen, die onderdeel zijn van een internationaal netwerk, maar verder onafhankelijk van elkaar opereren en zelf bepalen op welke manier zij hun doelstellingen willen realiseren.

De activiteiten zijn volledig seculier, dat wil zeggen niet religieus van aard. De materialen van de stichtingen worden veelal vanuit Scientology en door scientologen gesponsord, en er wordt ook samengewerkt met andere groeperingen en niet-scientologen.

Drugsvoorlichting

Geen Drugs-Wel Leven

De stichting Geen Drugs-Wel Leven is een non-profit organisatie die drugsvoorlichting geeft aan jongeren. Het doel is vooral feitelijke en eerlijke informatie te geven over wat drugs in je brein en lichaam doen, zodat jongeren een weloverwogen beslissing kunnen nemen om drugs-vrij te blijven.

Onderzoek naar misstanden in de Psychiatrie

Het Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) is een non-profit organisatie die ten doel heeft om misstanden in de geestelijke gezondheidszorg aan de kaak te stellen. De focus van het NCRM ligt voornamelijk op het onnodig overmedicaliseren van mensen met psychische problemen en kinderen met leerproblemen of ADHD.

Educatie over mensenrechten

Stichting Youth for Human Rights Nederland heeft als doelstelling om jongeren te leren wat mensenrechten zijn en hen te inspireren zich actief in te zetten voor vrede en tolerantie.

De 30 rechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen de kern van de campagne.

Bijdragen aan beter onderwijs

Stichting voor Effectief onderwijs

De doelstelling van de stichting voor Effectief Onderwijs is om volwassenen en kinderen te leren hoe te leren, zodat zij op effectieve wijze te werk kunnen gaan om hun doelen te bereiken en hun volledig potentieel te kunnen verwezenlijken.