fbtracking
Stichting voor Effectief Onderwijs

Stichting voor Effectief Onderwijs

Uit onderzoek naar 191 basisscholen in Nederland is gebleken dat 4,2 procent van de leerlingen in de leerjaren 3 tot en met 8 een dyslexieverklaring heeft.

Vanaf het vierde leerjaar neemt het aantal dyslexieverklaringen jaarlijks toe, tot 7,5 procent in leerjaar 8.

In het voortgezet onderwijs  zien we een opvallende toename; daar heeft uiteindelijk 14 procent van de leerlingen een dyslexieverklaring (bron: rapport dyslexieverklaringen uit 2018 van Ministerie van OCW).

Er is kennelijk iets aan de hand in het onderwijs en met de manier waarop onze kinderen leren lezen en spellen.

 

Wanneer iemand laaggeletterd of dyslectisch is, dan kan dat allerlei vervelende consequenties hebben; van uitval op school, tot weinig zelfvertrouwen hebben, vluchten in drugs, of niet je volledige potentieel benutten.

Stichting voor Effectief Onderwijs heeft als doel om volwassenen en kinderen te leren hoe je kunt leren; waardoor wát je leert ook echt gebruikt kan worden. Zodat zij hun volledig potentieel kunnen verwezenlijken en slagen in het leven.

De stichting maakt gebruik van de effectieve studiemethode van L. Ron Hubbard, en wil die aan alle kinderen en volwassenen die hier behoefte aan hebben, bekend maken.

De Hubbard studiemethode 

Hoe leer ik leren

Alle diensten en materialen van de stichting zijn gebaseerd op de studiemethode van L. Ron Hubbard, grondlegger van Scientology. Deze studiemethode wordt niet alleen in Nederland maar wereldwijd toegepast.

Hubbard ontdekte de drie voornaamste oorzaken waarom mensen moeite hebben met studie: de drie studie-barrières.

Als iemand tegen een van die barrières aanloopt kun je dat onder andere herkennen aan het gedrag. Hij heeft bijvoorbeeld geen zin meer in studeren, gaat om zich heen zitten kijken, vervelend gedrag vertonen… Een studie-barrière kan er echter ook voor zorgen dat iemand zich niet lekker voelt of hoofdpijn krijgt.

Wanneer iemand leert deze verschijnselen te herkennen en wat hij er aan kan doen om dit aan te pakken, wordt studeren niet alleen weer leuk, maar geeft dit ook een boost voor het zelfvertrouwen!

7 bijlescentra in Amsterdam, Bussum, Almere en Rotterdam

Vanuit de stichting voor Effectief Onderwijs is Karin Bijlescentrum opgericht. Karin Verheyen startte dit bijlescentrum in haar eentje in 2001. Inmiddels is het uitgegroeid naar vier locaties in Amsterdam, en vestigingen in Bussum, Almere en Rotterdam.

Alleen al in Amsterdam komen meer dan 200 leerlingen per week langs voor bijles. Dit zijn leerlingen van zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs.

De bijlessen kunnen in ieder vak worden gegeven. Karin Bijlescentrum heeft bijlesdocenten gespecialiseerd in ieder vakgebied. Het enige dat alle docenten met elkaar gemeen hebben is dat zij alle getraind zijn in het toepassen van de studiemethode van L. Ron Hubbard. En dat zij de verschijnselen van alle drie oorzaken waarom iemand in zijn studie vastloopt, kunnen herkennen en weten aan te pakken.

Karin Bijlescentrum

Bestuur van de stichting

Stichting voor Effectief Onderwijs

Het bestuur van de stichting voor Effectief Onderwijs bestaat uit een aantal gedreven mensen met een achtergrond in het onderwijs of nog steeds werkzaam als leerkracht.

Zij hebben als doel om binnen het onderwijs in Nederland een ommekeer teweeg te brengen door in de kern een aantal zaken te hervormen zodat er effectiever en met meer plezier onderwijs gegeven en gevolgd kan worden.

Het bestuur wil dit doel onder andere bereiken door scholen, bijlescentra en iedereen die iets met onderwijs doet te ondersteunen en bekend te maken met de studiemethode van L. Ron Hubbard, en de lesmaterialen over deze studiemethode voor iedereen toegankelijk te maken.

Succesverhalen van de bijlescentra in Nederland

“Ik heb gisteren het voortgangs-gesprek gehad met de juf van mijn dochter. Zij vertelde dat Joyce vooruitgegaan is. Zij ziet het nut van de bijles en het huiswerk wat ze krijgt om te oefenen. Mijn lieve dochter krijgt ook meer zelfvertrouwen omdat ze ook steeds dingen snapt, dat vind ik heel belangrijk.
Alle complimenten voor de juf en het hele team van Karin Bijles Centrum. Bedankt!”
Stichting voor Effectief Onderwijs

“Ik heb de Basiscursus Studeren gevolgd en afgerond. Mijn ervaring tijdens deze cursus was zeer leerzaam en raad het aan iedereen aan.
In het jaar 1999 t/m 2005 zat ik op school en leerde ik Karin Verheijen kennen die in groep 3 op mijn school mijn juf was.

Er wordt met een goede methode gewerkt die ik iedereen ook aanraad. De methode is van L Ron Hubbard en zo wordt ook de methode genoemd.

Je leert onder andere met een woordenboek te werken, en met klei, en te geloven in jezelf dat je alles kan doen.

Met deze methode kan je grote achterstanden bijwerken en je wordt zelfs nog beter dan dat je voorheen was.

Ik kan iedereen aanraden om je aan te melden bij Karin Bijlescentrum.”

Stichting voor Effectief Onderwijs

“Sinds groep 7 heeft onze dochter wekelijks een uur bijles gehad in jullie prachtige pand aan de Bataviastraat. We zijn heel blij dat we Sophie bij jullie op bijles hebben gedaan. Met jullie hulp heeft ze vertrouwen gekregen en heeft ze veel bijgeleerd. Wat wij dachten dat in haar mars zit, blijkt er ook in te zitten en daar waren we zoekende naar. Ze is gegroeid qua kennis maar ook als persoon en daar hebben jullie een belangrijke rol in gespeeld. Hartelijk dank daarvoor!”

“Mijn dochter van 8 heeft veel problemen met rekenen gehad. 

Mijn dochter werd ongelukkig; ze had geen zin in school, ze huilde veel om de gekste dingen, ze blokkeerde al heel snel als ze al het woord rekenen of huiswerk hoorde.

Voor ons als ouders bracht dit veel spanning met zich mee.

Karin Bijles Centrum werd onze redding, maar vooral die van onze dochter. .

Mijn dochter werd weer vrolijker; ze kreeg weer zin om naar school te gaan, ze huilt niet meer maar vraagt om hulp als ze iets niet begrijpt, we hebben beter contact met haar, ze maakt nu spontaan zelf haar huiswerk, haar schoolprestaties en houding zijn super veranderd.”

Stichting voor Effectief Onderwijs in de media

Stichting voor Effectief Onderwijs

December 2023 – Kinderen leren hoe te leren,  Amsterdams Dagblad

Stichting voor Effectief Onderwijs

December 2023 – De vraag naar onderwijs op maat in Nederland, European Times

Voorbeelden van toepassing van deze studietechnologie elders in de wereld

De tweelingbroers, Dan en Ari Agami,  hebben er hun werk van gemaakt om de Hubbard studiemethode door heel Mexico te verspreiden op scholen en universiteiten.

Dr. Olatunde Odewumi heeft honderdduizenden mensen in Nigeria getraind om de Hubbard studiemethode toe te passen in in hun werk en hun leven.