fbtracking
Youth for Human Rights NL

Mensenrechten: de basis van een gezonde maatschappij

Mensenrechten zouden niet alleen woorden op papier moeten zijn, maar werkelijkheid moeten worden voor alle mensen op aarde. Dit is een stelling van L. Ron Hubbard, grondlegger van Scientology, en dat is waarom de Scientology kerk besloot om sponsor te worden van de mensenrechtencampagne van Dr. Mary Shuttleworth, oprichtster van Youth for Human Rights International.

Mary Shuttleworth, zelf scientoloog, is in Zuid Afrika opgegroeid waar zij de Apartheid van dichtbij meemaakte. Dit heeft haar geinspireerd om aan het eind van haar werkzame carriere als lerares en later directeur van een school, een wereldwijde mensenrechtenbeweging op gang te brengen. Inmiddels is Youth for Human Rights in bijna 200 landen actief.  In sommige landen zijn zelfs leger- en politiemachten in de lesmaterialen onderwezen!

Doelstelling

De doelstelling van Youth for Human Rights is:  jongeren en jong-volwassenen (maar feitelijk iedereen) bewust maken van wat mensenrechten zijn, opdat zij voorvechters worden voor de rechten van ons allen. Youth for Human Rights International wil dit bereiken door mensenrechteneducatie.

Het doel van de Verenigde Naties verwezenlijken

Toen alle lidstaten van de Verenigde Naties in 1948 hun handtekeningen zetten onder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, spraken zij met elkaar af om de mensenrechten in hun land te onderwijzen.  Het doel hierachter was om een generatie later geen oorlogen meer te hebben.

De mensenrechten zijn echter nergens ter wereld volledig in het onderwijs geintegreerd en Youth for Human Rights wil dit alsnog bewerkstelligen.

De Nederlandse stichting Youth for Human Rights Nederland is  in 2006 opgericht. Zij  maakt gebruik van de educatieve materialen die door Youth for Human Rights International zijn ontwikkeld. 

Activiteiten van de stichting

Hulp voor Afghaanse studente

Oktober 2021 – Stichting Youth for Human Rights Nederland zet zich in om het leven te redden van de 20-jarige studente Sedad in Afghanistan, die op de vlucht is voor de Taliban. De stichting is hiervoor benaderd door Ineke Hilhorst, documentairemaker en initiatiefnemer van het Monument voor Verdraagzaamheid in Amsterdam.

Sedad verblijft in een safehouse, maar binnenkort zijn haar financiële middelen op en moet zij met haar broertje en ouders het safehouse verlaten.  Om haar verblijf in het safehouse te verlengen, is de stichting een hulpactie gestart om geld in te zamelen.

Onder andere dank zij de inspanningen van Ineke Hilhorst is het in 2022 uiteindelijk gelukt om Sedad en haar familie veilig te stellen; ze woont nu met haar familie in Duitsland.

 

Summit in Kopenhagen

Oktober 2021 – Van 8 t/m 10 oktober werd in Kopenhagen de Europese Summit gehouden. Tijdens deze 3 daagse conferentie kwamen Youth for Human Rights vertegenwoordigers uit heel Europa bijeen om hun resultaten met mensenrechteneducatie te delen. Ook vanuit Nederland was er iemand aanwezig!

Naast verschillende sprekers uit het mensenrechten domein, een paneldiscussie en een overzicht van alle activeiten in Europa, was het vooral een heel inspirerend weekend waarin volop ideeen met elkaar werden uitgewisseld.

Deze Summit werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Deense overheid.

 

Eerdere activiteiten van de stichting

Youth for Human Rights International organiseert jaarlijks een Summit, waarbij jongeren vanuit de hele wereld bijeen komen om hun eigen successen met de campagne te delen. Deze foto is van de Summit in 2014, in Brussel, waar Nederland ook was vertegenwoordigd. Er worden summits gehouden op 3 continenten; Amerika, Azie en Afrika.

Youth for Human Rights Summit

Tijdens de Summit komen mensenrechten vertegenwoordigers van heel veel verschillende landen bijeen, die elkaar inspireren tot nieuwe activiteiten. Doordat Mary Shuttleworth sinds 2004 ieder jaar op wereldtournee gaat waarbij zij telkens zo’n tien landen bezoekt, is Youth for Human Rights International uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. In sommige landen is de beweging echt groot en worden spectaculaire resultaten bereikt op landelijk niveau.

Youth for Human Rights Summit

Jongerenvertegenwoordigers uit diverse landen geven een presentatie van wat zij het afgelopen jaar hebben bereikt. Foto van de negende Summit van Youth for Human Rights International in Brussel, waar jongeren uit 26 landen bijeenkwamen. De Summit beslaat 3 dagen; het programma bestaat uit workshops, presentaties van gastsprekers, het uitreiken van awards en het houden van forums met opinieleiders van geallieerde organisaties.

Grondlegger van Youth for Human Rights International, Dr. Mary Shuttleworth, wordt geinterviewd in Den Haag op het World Justice Forum, waar zij was uitgenodigd als gastspreker.

Dr. Mary Shuttleworth, president van Youth for Human Rights International, aan het woord als gastspreker tijdens het World Justice Forum in den Haag. Haar onderwerp ging over het belang van mensenrechten educatie op wereldwijde schaal.

Mary Shuttleworth, president van Youth for Human Rights International, in gesprek met oud-minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, tijdens het World Justice Forum in den Haag.

humanitarian day event

Humanitarian Day event 2019 in Amsterdam, waarbij een voorvechter van de mensenrechten in het zonnetje wordt gezet door Youth for Human Rights Nederland. Awardee van dit jaar was William Iwuchukwu, die zich al jaren inzet voor diverse empowerment projecten in Nigeria.

Samen met de stichting OneWorldCitizens en rapper JAE heeft Youth for Human Rights NL een petitie aangeboden aan leden van de Tweede Kamer om meer aandacht te vragen voor lessen over mensenrechten in het onderwijs.

Overhandiging van de petitie voor meer aandacht voor het onderwerp mensenrechten in het onderwijs, een map met bijna 6.000 handtekeningen. De minister zegde toe mensenrechteneducatie op de agenda te zetten.

Elfstedentocht in Friesland, waarbij alle 8 gemeenten van Friesland werden aangedaan, en aan de wethouders van onderwijs de lesmaterialen van Youth for Human Rights werden gepresenteerd Hier bij gemeente Skarsterlân.

.

Youth for Human Rights Nederland

Youth for Human Rights team in Dokkum, met de wethouder van onderwijs, van de gemeente Nooardeast-Fryslan. Tijdens deze Elfstedentocht werden 8 wethouders bezocht om hen over de campagne te vertellen en aandacht te vragen voor meer mensenrechten in het onderwijs.

Youth for Human Rights Nederland

Op 10 december is het de International Human Rights Day van de Verenigde Naties. Tussen 2009 en 2017 werd in Leeuwarden door Youth for Human Rights Nederland jaarlijks de Human Rights Walk georganiseerd op 10 december, onder andere in samenwerking met MBO leerlingen van het ROC Friese Poort, en het stagebureau Present Promotions.

Een ander jaar met de Human Rights Walk, deze keer met leerlingen van een lagere school. De tocht eindigde traditiegetrouw bij het Verzetsmuseum in Leeuwarden, waar speeches werden gegeven over de betekenis van de International Human Rights Day. De Human Rights walk werd op 10 december niet alleen in Nederland maar ook in andere landen georganiseerd.

In 2014 werd door de stichting OneWorldCitizens onder drie scholen in Utrecht een wedstrijd uitgeschreven voor het maken van een mensenrechten-rap onder leiding van rapper JAE. De lesmaterialen van Youth for Human Rights en de United Rap werden hierbij als inspiratiebron gebruikt om de leerlingen te leren wat mensenrechten zijn.

Youth for Human Rights Nederland

De uitvoerders van de winnende mensenrechten-rap, die tijdens de Summit werd gepresenteerd,  wonnen een award die hier door Mary Shuttleworth wordt uitgereikt aan rapper JAE en een van de leerlingen die de rap hadden gemaakt. De award werd tevens uitgereikt aan de stichting OneWorldCitizens als erkenning voor haar succesvolle mensen-rechtenproject in Utrecht.

Youth for Human Rights Nederland

Interview met de voorzitter van Youth for Human Rights NL op het Right Now Festival in de Haag, georganiseerd door het NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten) ter ere van het 60-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Youth for Human Rights 5 mei

Op 5 mei stond Youth for Human Rights Nederland gedurende diverse jaren met een stand op het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden, waar boekjes en informatie werd uitgedeeld.  Op het festivalterrein werd jaarlijks het Plein van de Vrede ingericht waar diverse andere goede doelen, zoals Pax en Amnesty, ook ieder jaar een stand hadden.

Youth for Human Rights Nederland

Op het grote scherm van het festivalterrein werden tijdens Bevrijdingsdag tussendoor de videoclipjes van  Youth for Human Rights vertoond. In deze 30 korte clips worden alle 30 rechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op een hele eenvoudige, maar inspirerende manier tot uiting gebracht.

Youth for Human Rights Nederland

Verschillende keren was Youth for Human Rights NL aanwezig op de jaarlijkse docentendag voor het vak Maatschappijleer, sinds jaar en dag georganiseerd door ProDemos en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM). De lesprogramma’s van Youth for Human Rights passen met name goed in lessen als maatschappijleer en geschiedenis.

Youth for Human Rights Nederland

Vanaf 2018 sponsort Youth for Human Rights Nederland het Women-Empowerment project van Chevelyns Care Foundation in Enugu, Nigeria. Dit project, geleid door Chief Lady Evelyn Azih (rechts), helpt 200 weduwen en hun kinderen om weer een goed bestaan op te bouwen. YfHR hielp o.a. met het inzamelen van tweedehands goederen en een busje om de spullen voor dit project in Nigeria te krijgen.

Youth for Human Rights Nederland

Human Rights workshop voor de vrouwen van het women-empowerment project in Nigeria in januari 2019, georganiseerd door de Youth for Human Rights afdeling in Nigeria, in samenwerking met Youth for Human Rights NL. Vanuit Nederland werden de fondsen geregeld om Duke Ifeakachukwu (van YfHR Nigeria) en zijn team vanuit Lagos naar Enugu over te vliegen en van de benodigde middelen te voorzien om de workshop te leveren.

Youth for Human Rights Nederland

Duke Ifeakachukwu van Youth for Human Rights Nigeria levert een workshop aan de weduwen en hun kinderen in Enugu, Nigeria. De Human Rights Workshop was onderdeel van een 3-daags evenement waarin de vrouwen diverse empowerment presentaties kregen en cursussen in het maken van zeep en sieraden. De vrouwen werden tevens geholpen met een micro-krediet om een eigen onderneming te starten.

Youth for Human Rights Nederland

Nigeriaanse kinderen krijgen een tasje en materialen uitgedeeld na afloop van de Human Rights workshop. Het team kreeg veel positieve reacties na afloop. Vrouwen voelden zich empowerd door te weten dat ze rechten hebben. In Nigeria worden weduwen doorgaans verstoten door de familie en zij kunnen nergens op terugvallen. Chevelyns Care Foundation geeft deze vrouwen de kans op een  nieuw bestaan.

Voorbeelden van Youth for Human Rights elders in de wereld

Broer en zus Sandra and Felipe Poveda uit Colombia, hebben Youth for Human Rights in hun land nationale bekendheid gegeven. Op verzoek van de Colombiaanse regering hebben zij het hele leger en de Colombiaanse politiemacht les gegeven in de 30 mensenrechten. Dit had ondere andere tot gevolg dat het aantal geweldsincidenten van de gewapende machten enorm afnam. Sandra en Felipe zijn door de Colombiaanse overheid onderscheiden.

Travis Ellis groeide op in de straten van Southeast Washington, D.C., waar hij al jong in aanraking kwam met criminaliteit en drugs. Een ernstig autoongeluk dat hem bijna zijn leven kostte toen hij 18 was, werd voor hem een keerpunt in zijn leven. Toen hij uit het ziekenhuis kwam besloot hij anderen te helpen en zich in te zetten voor een betere leefomgeving voor jongeren aan de hand van de mensenrechten.

Innocent Until Proven Guilty

Gratis lesmaterialen

Youth for Human Rights Nederland

              The right to life

De lesmaterialen van Youth for Human Rights kunnen gratis via de internationale website besteld worden. Kern van de campagne zijn de 30 videoclips over alle rechten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In een korte clip van 1 minuut wordt de essentie van elk mensenrecht op een pakkende wijze neergezet.

De materialen en het verzenden van lespakketten over de hele wereld worden gesponsord door donaties van scientologen.

Bestel hier gratis boekjes en lesmaterialen