fbtracking

Evenementen

Scientology draait niet alleen om studie en in sessie gaan; het is ook een kerk die in verbinding staat met de samenleving en andere kerken en organisaties. Naast het ondersteunen van een aantal seculiere maatschappelijke campagnes worden er regelmatig lezingen, bijeenkomsten en evenementen georganiseerd, die open staan voor iedereen die interesse heeft. Daarvan op deze pagina een overzicht.

Scientology kapel

Dit is de Scientology kapel, die gebruikt wordt voor zondagsdiensten, doopceremonies, huwelijken, in memoriam diensten, evenementen, lezingen, workshops, dialoogtafels, vergaderingen, feesten… kortom, voor elk soort groepsbijeenkomst.

Normaal biedt de kapel plek aan 150 mensen; tijdens corona mogen er max. 37 in de zaal.

De zaal wordt tevens ter beschikking gesteld aan andere non-profit organisaties.

Humanitarian Day 2021

Augustus 2021 – Jaarlijks vieren wij op 19 augustus Humanitarian Day; de internationale dag van de Verenigde Naties waarop mensen geëerd worden die zich belangeloos inzetten voor humanitaire projecten. In 2021 ging de Humanitarian Award naar de Ghanese Ashante koning Nana Atakora Nyanin, die in Ghana een renovatieproject voor een ziekenhuis heeft gerealiseerd (van een kleine kliniek met amper middelen staat er nu een ziekenhuis met een regiofunctie), een school in Ghana heeft gesponsord en vele Ghanezen in het thuisland maar ook in Nederland helpt om een beter bestaan op te bouwen.

Vredesweek 2021

September 2021 – Ter afsluiting van de vredesweek organiseerde Scientology in samenwerking met de Universal Peace federation een vredesbijeenkomst.

De bijeenkomst startte met drie sprekers in de kapel van de Scientology kerk:

  • Ari van Buuren (gepensioneerd geestelijk verzorger, erelid van United Religious Initiative) sprak over inclusiviteit en hoe we elkaars verschillen moeten omarmen en samen moeten werken tussen religies;
  • Wim Koetsier (secretaris van de UPF) vertelde over de plannen voor een Internationale Vredesweg tussen Rusland en Amerika;
  • Ineke Hilhorst (documentairemaker en initiatiefnemer van het Monument voor Verdraagzaamheid) sprak over het aangrijpende levensverhaal van een Afghaanse vrouwenrechtenactiviste met wie zij in contact staat, en wier leven nog steeds in gevaar is omdat zij wordt opgejaagd door de Taliban en Afghanistan niet kan verlaten.

De bijeenkomst eindigde bij het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat, waar bloemen werden gelegd.

Interfaith Event 2019

Interactieve bijeenkomstmet mensen van verschillende culturele en religieuze achtergronden. In workshops en dialoogtafels werd met elkaars levensovertuiging kennis gemaakt.

Humanitarian Day 2019

William Iwuchukwu won de Humanitarian award in 2019 voor zijn projecten en hulp aan de allerarmsten in zijn geboorteplaats in Nigeria.

Interfaith event
humanitarian day event

Studentenverenigingen op bezoek

We ontvangen jaarlijks meerdere studentenverenigingen in het gebouw voor een rondleiding.

humanitarian day event

Psychologie studenten die een kijkje komen nemen bij Scientology. We ontvangen de studenten in de kapel, waar we starten met een introductie, daarna gaan we naar het informatiecentrum en we eindigen meestal in een cursuszaal waar we nog een Q en A sessie doen.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Het is inmiddels traditie geworden dat studenten die het vak New Religions in Leiden volgen, jaarlijks bij ons langs komen voor een rondleiding. Deze studenten zijn vaak al heel goed voorbereid omdat Scientology een van de religies is die aan bod komt tijdens hun studie.

groepsfoto studenten

Studenten zijn meestal verbaasd over hoe toegankelijk Scientology is, en hoe open we zijn.  In de surveys die na afloop worden ingevuld krijgen we vaak terug dat ze nu een heel ander beeld hebbem gekregen van wat Scientology is.

event in de kapel
lezing voor studenten

Verschillende gasten op bezoek

Leden van een Turkse vereniging op bezoek, 2018. De vereniging zocht een locatie voor haar jaarvergadering, en was blij met de mogelijkheid om onze kapel daarvoor te gebruiken. Voor verenigingen en stichtingen met  een non-profit karakter en een humaintaire doelstelling, stellen wij de kapel altijd graag ter beschikking.

Evelyn Azih

De president en secretaris van de Nigerian Association Nederland op bezoek; Chief Lady Evelyn Azih en Larry Bambo (2018). Evelyn Azih is een ware bondgenoot geworden van de kerk. Zij werkt met ons samen in onze mensenrechten campagne, Youth for Human Rights. Evelyn Azih is de founder vaneen women-empowerment project in Nigeria voor meer dan 300 vrouwen, leidt overheidsprojecten voor de Nigeriaanse regering en begeleidt Nigeriaanse studenten in Nederland.

bestuur Al-Kabir moskee

Het bestuur van de Al-Kabir moskee op bezoek. De Al-Kabir moskee ligt pal achter ons gebouw, aan de Weesperzijde. Nadat we een paar keer bij de moskee langs waren geweest, hadden we de eer om het bestuur in onze kerk te ontvangen.

Zondagsdiensten en doopceremonies

Iedere zondag wordt van 11:00 tot 12:00 de zondagsdienst gehouden.

 Heel speciaal is het wanneer er een kindje verwelkomd wordt! De name-giving ceremony wordt altijd geleid door een ‘minister’ (geestelijke), die een speciale opleiding heeft gevolgd binnen Scientology om zondagsdiensten en andere religieuze diensten te mogen geven.

 

humanitarian day event

Onze doopceremonie heet feitelijk Name-Giving Ceremony. De baby wordt welkom geheten en voorgesteld aan zijn ouders, peetouders en familie.

Name-Giving-Ceremonie

De minister voert de ceremonie uit.

name-giving

Het kindje krijgt te horen welke naam haar ouders haar hebben gegeven en wordt voorgesteld aan haar ouders. Daarna wordt ze voorgesteld aan haar peetouders. 

zondagsdienst

Zondagsdienst in de kapel. De dienst van een uur kent als standaard elementen: het credo van de Scientology kerk, een tekst van L. Ron Hubbard over integriteit, een tweede tekst over een vooraf gekozen thema, een interactieve groepssessie die inhaakt op het thema, en er wordt afgesloten met het Scientology gebed. De zondagsdients is een spiritueel moment om stil te staan bij je eigen identiteit (jij bent de ziel), en jouw relatie met de omgeving en de wereld om ons heen.

zondagsdienst

Een andere Scientology ‘minister’ die de zondagsdienst leidt. De opleiding tot minister bestaat naast een lange en uitgebreide studie (men moet eerst tot een bepaald niveau getraind zijn) uit veel praktische oefening. Pas als men alle ceremonies (van huwelijk tot doop tot herdenkingsdienst na overlijden) vlekkeloos kan leiden, ontvangt men het certificaat en mag men zich ‘minister’ noemen.

Diverse lezingen

lezing

Lezing van Hans Noot, van de Gerard Noodt Foundation over religieuze vrijheid, in 2019.

week van de dialoog

Bijeenkomst tijdens de week van de dialoog, in 2018. Mensen van verschillende etnische culturen gingen met elkaar in gesprek met elkaar over het thema discriminatie.

week van de dialoog

De panelleden met elkaar, en met het publiek in de zaal, in gesprek. Na de paneldiscussie werd met het publiek verder gesproken aan vier dialoogtafels.

Landelijke schoonmaakdag in maart

Vanaf 2008 doen we met The Way to Happiness campagne mee met de jaarlijkse landelijke schoonmaakdag in maart.

humanitarian day event

Landelijke schoonmaakdag, maart 2018. Voor het gebouw verzamelen vrijwilligers van The Way to Happiness campagne zich met vuilniszakken en prikstokken.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Alle vrijwilligers dragen het witte t-shirt van The Way to Happiness campagne. Kinderen vinden het altijd leuk om mee te helpen en na afloop is er voor iedereen iets lekkers!

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

The Way to Happiness campagne is gebaseerd op het gelijknamige boek van L. Ron Hubbard met 21 leefregels voor een gelukkig leven. Eén van die regels is om zorg te dragen voor de omgeving en het milieu.   

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Vrijwilligers van The Way to Happiness zijn naast de landelijke schoonmaakdag zeker nog een paar keer per jaar actief om zwerfafval op te ruimen. Daarnaast heeft de stichting in Amsterdam meer dan 25.000 boekjes van The Way to Happiness verspreid.

Volunteer Ministers Tent in Amsterdam Bijlmer

De Volunteer Ministers is een internationale Scientology campagne die in actie komt bij rampen en hulp biedt aan mensen in nood. Deze hulp bestaat uit hele praktische dingen, zoals zorgen voor water en voedsel voor de getroffen bevolking, het opruimen van puin, het verlichten van stress door het geven van assists, en meehelpen met de aanwezige hulpdiensten om voor stabiliteit te zorgen in een rampgebied. Zo hebben na de ramp van 9/11 honderden Volunteer Ministers uit heel Amerika op Ground Zero geholpen om puin te ruimen.

 

humanitarian day event

Opening van de Volunteer Ministers Tent in Amsterdam Zuidoost, vlak naast metro station Kraaiennest. De VM tent reist de hele wereld over en komt eens in de vijf jaar naar Nederland.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

De opening van de Volunteer Ministers Tent werd verricht door de Ghanese koning Nana Nyanin. De Volunteer Ministers campagne werd door L. Ron Hubbard opgezet om te helpen bij rampen, en praktische oplossingen te bieden voor alledaagse problemen.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Na de officiele opening van de Volunteer Ministers Tent stroomden de gasten binnen. Het motto van de VM campagne is: ‘er kan iets aan gedaan worden’. Wat het probleem of de situatie ook is, er is altijd iets dat je kunt doen om richting de oplossing te komen.

humanitarian day event

Interview met één van de Volunteer Ministers. De Volunteer Ministers campagne werd door L. Ron Hubbard met name in het leven geroepen voor het Afrikaanse continent, maar is inmiddels wereldwijd actief.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Een Volunteer Minister geeft uitleg in de tent. Bezoekers kunnen in de tent informatie krijgen over praktische oplossingen bij problemen. De VM cursussen uit het Scientology Handboek kunnen online gratis gevolgd worden.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Belangstelling van de lokale politie bij de Volunteer Ministers Tent. Kijk voor meer informatie over deze campagne op volunteerministers.org