fbtracking

Evenementen

Scientology draait niet alleen om diensten die je voor jezelf doet; het is ook een kerk die in verbinding staat met de samenleving en andere kerken en organisaties. Naast het ondersteunen van een aantal seculiere maatschappelijke campagnes worden er regelmatig lezingen, bijeenkomsten en evenementen georganiseerd, die open staan voor iedereen die interesse heeft. Daarvan op deze pagina een overzicht.

World Interfaith Harmony Week 2024

Februari 2024 – De eerste week van februari is door de VN uitgeroepen als World Interfaith Harmony Week. Scientology Amsterdam organiseerde een event waar mensen van negen verschillende religies bij aanwezig waren. Onderdeel van het event was een inspirerende lezing van voormalig schoolhoofd Bart ten Broek, over zijn islamitisch-christelijke basisschool; de eerste en tot nu toe enige keer dat er op een school interreligieus onderwijs werd gegeven in Nederland. 

World Interfaith Harmony Week 2024

Humanitarian Award 2023

Augustus 2023 – Op Humanitarian Day worden humanitaire hulpverleners over de hele wereld geëerd. Bij Scientology Amsterdam reiken we op deze VN-dag jaarlijks de Humanitarian Award uit aan iemand die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor ‘humanity’.

Jan Maarten Kruijt Humanitarian Award 2023
Patricia Haveman Humanitarian Award 2023

De eerste Humanitarian Award van 2023 was voor Jan Maarten Kruijt – voor zijn vele activiteiten als Volunteer Minister (VM) van Scientology.

Jan Maarten is vanaf 2007 al actief met deze campagne in Nederland. Zijn grootste prestatie heeft hij geleverd tijdens zijn reizen naar Uganda (2021 en 2022) en Ghana (2022), waar hij een aantal grote, zelfstandige VM-groepen heeft opgezet die tot op de dag van vandaag nog steeds actief zijn en dagelijks vele mensen helpen. Kijk op de VM-pagina op de website van Scientology voor een fotoverslag van zijn reizen naar deze landen.

De tweede Humanitarian Award was voor Patricia Haveman.

Patricia startte de global missie: Mundo Younido een verenigde compassievolle wereld, vóór en mét elkaar.

Met haar Global Heart & Global Wish project inspireert ze oud en jong overal ter wereld om hun innerlijke kracht te benutten en talent te vertalen naar mens en maatschappij. Ze heeft met haar stichting sporen achtergelaten in 20 landen, waar opnieuw bewegingen zijn ontstaan die haar missie voortzetten.

Humanitarian Day 2023
Izzy Mansour Mandela Day

Mandela Day

Juli 2023 – Op Mandela Day was Izzy Mansour te gast, bestuurslid van Religies voor Vrede en van het Platform Levensbeschouwing en Religie.

Izzy, die tevens interculturele projecten begeleidt voor de Gemeente Rotterdam, gaf een interactieve workshop waarin hij het publiek liet ervaren hoe de nalatenschap van Mandela nog steeds in ieder van ons leeft.

Rond zijn workshop werden de videoclips vertoond van de 30 mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Humanitarian Day 2022

Augustus 2022 – In 2022 ging de Humanitarian Award naar Mama Agatha Frimpong, die in 2009 de stichting Motivation & Integration in Amsterdam oprichtte en sindsdien meer dan 2000 vrouwen uit verschillende culturen heeft geholpen met integreren in de Nederlandse samenleving. Belangrijk project van de stichting is om de vrouwen te leren fietsen – een project waar door de Leiden Short Film Experience een documentaire van is gemaakt die in 2015 de publieksprijs won. Bijzondere vrouw – Mama Agatha – bij wie het helpen van andere mensen een levensmissie is.

Humanitarian Day 2022

Humanitarian Day 2021

Augustus 2021 – In 2021 ging de Humanitarian Award naar de Ghanese Ashante koning Nana Atakora Nyanin, die in Ghana een renovatieproject voor een ziekenhuis heeft gerealiseerd (van een kleine kliniek met amper middelen staat er nu een ziekenhuis met een regiofunctie), een school in Ghana heeft gesponsord en vele Ghanezen in het thuisland maar ook in Nederland helpt om een beter bestaan op te bouwen.

Vredesweek 2021

September 2021 – Ter afsluiting van de vredesweek organiseerde Scientology in samenwerking met de Universal Peace federation een vredesbijeenkomst.

De bijeenkomst startte met drie sprekers in de kapel van de Scientology kerk:

  • Ari van Buuren (gepensioneerd geestelijk verzorger, erelid van United Religious Initiative) sprak over inclusiviteit en hoe we elkaars verschillen moeten omarmen en samen moeten werken tussen religies;
  • Wim Koetsier (secretaris van de UPF) vertelde over de plannen voor een Internationale Vredesweg tussen Rusland en Amerika;
  • Ineke Hilhorst (documentairemaker en initiatiefnemer van het Monument voor Verdraagzaamheid) sprak over het aangrijpende levensverhaal van een Afghaanse vrouwenrechtenactiviste met wie zij in contact staat, en wier leven nog steeds in gevaar is omdat zij wordt opgejaagd door de Taliban en Afghanistan niet kan verlaten.

De bijeenkomst eindigde bij het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat, waar bloemen werden gelegd.

Interfaith Event 2019

Interactieve bijeenkomstmet mensen van verschillende culturele en religieuze achtergronden. In workshops en dialoogtafels werd met elkaars levensovertuiging kennis gemaakt.

Humanitarian Day 2019

William Iwuchukwu won de Humanitarian award in 2019 voor zijn projecten en hulp aan de allerarmsten in zijn geboorteplaats in Nigeria.

Interfaith event
humanitarian day event

Studentenverenigingen op bezoek

We ontvangen jaarlijks meerdere studentenverenigingen in het gebouw voor een rondleiding.

humanitarian day event

Psychologie studenten die een kijkje komen nemen bij Scientology. We ontvangen de studenten in de kapel, waar we starten met een introductie, daarna gaan we naar het informatiecentrum en we eindigen meestal in een cursuszaal waar we nog een Q en A sessie doen.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Het is inmiddels traditie geworden dat studenten die het vak New Religions in Leiden volgen, jaarlijks bij ons langs komen voor een rondleiding. Deze studenten zijn vaak al heel goed voorbereid omdat Scientology een van de religies is die aan bod komt tijdens hun studie.

groepsfoto studenten

Studenten zijn meestal verbaasd over hoe toegankelijk Scientology is, en hoe open we zijn.  In de surveys die na afloop worden ingevuld krijgen we vaak terug dat ze nu een heel ander beeld hebben gekregen van wat Scientology is.

event in de kapel
lezing voor studenten

Diverse gasten op bezoek

Leden van een Turkse vereniging op bezoek, 2018. De vereniging zocht een locatie voor haar jaarvergadering, en was blij met de mogelijkheid om onze kapel daarvoor te gebruiken. Voor verenigingen en stichtingen met  een non-profit karakter en een humaintaire doelstelling, stellen wij de kapel altijd graag ter beschikking.

Evelyn Azih

De president en secretaris van de Nigerian Association Nederland op bezoek; Chief Lady Evelyn Azih en Larry Bambo (2018). Evelyn Azih is een ware bondgenoot geworden van de kerk. Zij werkt met ons samen in onze mensenrechten campagne, Youth for Human Rights. Evelyn Azih is de founder van een women-empowerment project in Nigeria voor meer dan 300 vrouwen, leidt overheidsprojecten voor de Nigeriaanse regering en regelt scholarships voor Nigeriaanse studenten om in Nederland hun master te kunnen doen.

bestuur Al-Kabir moskee

Het bestuur van de Al-Kabir moskee op bezoek. De Al-Kabir moskee ligt pal achter ons gebouw, aan de Weesperzijde. Nadat we een paar keer bij de moskee langs waren geweest, hadden we de eer om het bestuur in onze kerk te ontvangen.

Zondagsdiensten en doopceremonies

Iedere zondag wordt van 11:00 tot 12:00 de zondagsdienst gehouden.

 Heel speciaal is het wanneer er een kindje verwelkomd wordt! De name-giving ceremony wordt altijd geleid door een ‘minister’ (geestelijke), die een speciale opleiding heeft gevolgd binnen Scientology om zondagsdiensten en andere religieuze diensten te mogen geven.

 

humanitarian day event

Onze doopceremonie heet feitelijk Name-Giving Ceremony. De baby wordt welkom geheten en voorgesteld aan zijn ouders, peetouders en familie.

Name-Giving-Ceremonie

De minister voert de ceremonie uit.

name-giving

Het kindje krijgt te horen welke naam haar ouders haar hebben gegeven en wordt voorgesteld aan haar ouders. Daarna wordt ze voorgesteld aan haar peetouders. 

zondagsdienst

Zondagsdienst in de kapel. De zondagsdients is een spiritueel moment om stil te staan bij je eigen identiteit (jij bent de ziel), en jouw relatie met de mensen in je omgeving en de wereld in het algemeen.

zondagsdienst

Een Scientology minister leidt de zondagsdienst. De dienst van een uur kent als standaard elementen: het credo van de Scientology kerk, een tekst van L. Ron Hubbard en het Scientology gebed. Er is altijd veel interactie met de mensen in de zaal.

Diverse lezingen

lezing

Lezing van Hans Noot van de Gerard Noodt Foundation over religieuze vrijheid, in 2019.

week van de dialoog

Bijeenkomst tijdens de week van de dialoog, in 2018. Mensen van verschillende etnische culturen gingen met elkaar in gesprek over het thema discriminatie.

week van de dialoog

De panelleden met elkaar, en met het publiek in de zaal, in gesprek. Na de paneldiscussie werd met het publiek verder gesproken aan vier dialoogtafels.

Landelijke schoonmaakdag in maart

Vanaf 2008 doen we met de stichting De Weg naar Geluk mee met de jaarlijkse landelijke schoonmaakdag in maart.

humanitarian day event

Landelijke schoonmaakdag, maart 2018. Vrijwilligers van de stichting ‘De Weg naar Geluk’ voor het gebouw van de Scientology kerk met vuilniszakken en prikstokken.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Kinderen vinden het altijd leuk om mee te helpen en na afloop is er voor de hele groep warme chocolademelk met wat lekkers!

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

De campagne van ‘De Weg naar Geluk’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van L. Ron Hubbard met 21 leefregels voor een gelukkig leven. Eén van die regels is om zorg te dragen voor de omgeving en het milieu.   

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Vrijwilligers van ‘De Weg naar Geluk’ zijn naast de landelijke schoonmaakdag zeker nog een paar keer per jaar actief om zwerfafval op te ruimen. Daarnaast heeft de stichting in Amsterdam meer dan 25.000 exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven verspreid.

Volunteer Ministers Tent in Amsterdam Bijlmer

De Volunteer Ministers is een internationale Scientology campagne die in actie komt bij rampen en hulp biedt aan mensen in nood. Deze hulp bestaat uit hele praktische dingen, zoals zorgen voor water en voedsel voor de getroffen bevolking, het opruimen van puin, het verlichten van stress door het geven van assists, en meehelpen met de aanwezige hulpdiensten om voor stabiliteit te zorgen in een rampgebied. Zo hebben na de ramp van 9/11 honderden Volunteer Ministers uit heel Amerika op Ground Zero geholpen om puin te ruimen.

 

humanitarian day event

Opening van de Volunteer Ministers Tent in Amsterdam Zuidoost, vlak naast metro station Kraaiennest. De VM tent reist de hele wereld over en komt eens in de vijf jaar naar Nederland.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

De opening van de Volunteer Ministers Tent werd verricht door de Ghanese koning Nana Nyanin. De Volunteer Ministers campagne werd door L. Ron Hubbard opgezet om te helpen bij rampen, en om praktische oplossingen te bieden voor alledaagse problemen.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Na de officiele opening van de Volunteer Ministers Tent stroomden de gasten binnen. Het motto van de VM campagne is: ‘er kan iets aan gedaan worden’. Wat het probleem of de situatie ook is, er is altijd iets dat je kunt doen om richting de oplossing te komen.

humanitarian day event

Interview met één van de Volunteer Ministers. De Volunteer Ministers campagne werd door L. Ron Hubbard met name in het leven geroepen voor het Afrikaanse continent, maar is inmiddels wereldwijd actief.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Een Volunteer Minister geeft uitleg in de tent. Bezoekers kunnen in de tent informatie krijgen over praktische oplossingen bij problemen. De VM cursussen uit het Scientology Handboek kunnen online gratis gevolgd worden.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Belangstelling van de lokale politie bij de Volunteer Ministers Tent. Kijk voor meer informatie over deze campagne op volunteerministers.org