fbtracking

Schrijf je in voor de Zondagsdienst

Scientology Zondagsdiensten worden elke zondag van 11:00 tot 12:00 gehouden. Vul de datum in welke zondag je de dienst zou willen bijwonen:


Wat zijn Scientology Zondagsdiensten?

Scientology zondagsdiensten zijn bijeenkomsten die de gemeenschap samenbrengen. Tijdens deze diensten worden nuttige inzichten gedeeld die bezoekers kunnen toepassen om hun leven te verbeteren. Door deze diensten kunnen deelnemers meer te weten komen over hun bestaan als onsterfelijke ziel. Deze bijeenkomsten bieden inspiratie en hoop aan iedereen die deelneemt. De zondagsdienst wordt geleidt door een “Geestelijke” iemand die getraind is om zowel spirituele counseling genaamd “Auditing” alsook de zondagsdienst te leiden.

Een Scientology zondagsdienst begint met het voorlezen van het credo van de Scientology Kerk. Daarna volgt een leerrede gebaseerd op de geschriften van de oprichter van Scientology, L. Ron Hubbard. De geestelijke kan ook ook Groepsauditing leveren, een vorm van Scientology spirituele counseling, waar alle deelnemers aan mee kunnen doen. Er zijn soms aankodigingen over verschillende evenementen en activiteiten die de Scientology Kerk uitvoert. Diensten worden altijd afgesloten met een gebed.

Het Credo van de Scientology Kerk

Elke zondagdienst begint met het lezen van het credo van de Scientology Kerk. Dit document bevestigt de geestelijke doelstellingen van de Kerk en herhaalt de sociale missie van de Kerk.

De leerrede

Scientology zondagsdienstScientology leert dat mensen hun eigen spirituele toekomst vormgeven door de principes en praktijken uit de geschriften van de religie, hun daden tegenover anderen en het naleven van de gedragsregels uit het credo van de Scientology Kerk. Daarom behandelt de leerrede vaak een onderwerp gerelateerd aan een belangrijk Scientology-principe of -praktijk en kan de deelnemer onderzoeken hoe dit relevant is voor het dagelijks leven. Het doel van de leerrede is dat elke deelnemer de kerk verlaat met een groter spiritueel bewustzijn door de inzichten die tijdens de dienst zijn opgedaan en een beter begrip van hoe deze inzichten toe te passen in hun leven. 

Groepsauditing

Spirituele Counseling, beter bekend als auditing (van het Latijnse audire, “horen of luisteren”), is de centrale religieuze praktijk van Scientology. Het is dus logisch dat auditing een integraal onderdeel is van elke zondagdienst. De geestelijke treedt op als de auditor voor de groep en verleent auditingdiensten die met name geschikt zijn voor groepen en afgestemd zijn op de beoogde leerrede van de dag. Groepsauditing bestaat uit een opdracht of een reeks van auditingopdrachten die bewustzijn kunnen vergroten en mensen in een betere communicatie met de omgeving kunnen brengen. Deze helpen bovendien mensen zichzelf te bevrijden van de wekelijks opschuddingen van het dagelijks leven en ze worden daardoor meer in staat gesteld om hun eigen spirituele bewustzijn te herwinnen.

Aankondigingen

Aangezien Scientologen actief bezig zijn om hun religie in de praktijk te brengen, waaronder het verwezenlijken van het doel van Scientology om van deze wereld een betere plaats voor alle mensen te maken, nemen veel deelnemers aan de zondagsdienst ook deel aan de dienstverlening aan de samenleving en aan liefdadigheidsactiviteiten. Een deel van de taken van de geestelijke houdt daarom in, dat hij de leden op de hoogte houdt van dienstverleningsactiviteiten in de samenleving of van activiteiten waar de kerk aan deelneemt en om de leden van de congregatie te vragen hoe ze kunnen bijdragen aan deze activiteiten.

Gebed

De zondagsdienst wordt afgesloten met een lezing van het Gebed voor Totale Vrijheid.