fbtracking

Oplossingen voor beter onderwijs

De seculiere toepassing van Scientology technieken komt waarschijnlijk het meest tot uiting in de oplossingen voor beter onderwijs, die gebaseerd zijn op ontdekkingen van grondlegger L. Ron Hubbard over studie.

In zijn onderzoek naar de werking van het verstand, ondekte Hubbard wat de redenen zijn dat iemand moeite heeft met studeren of met een studie stopt. Hij ontwikkelde vervolgens een effectieve studiemethode, waarmee iedereen zijn studievaardigheden kan verbeteren – en in feite alles kan leren wat hij wil.

Deze studiemethode werkte dusdanig goed bij laaggeletterdheid, dyslexie en andere studieproblemen, dat hiervoor een aparte seculiere stichting voor werd opgericht: Applied Scholastics.

In Nederland wordt de implementatie van deze studiemethode uitgevoerd door de Stichting voor Effectief Onderwijs.

Op deze pagina laten we een aantal voorbeelden zien van hoe men in andere landen bezig is met oplossingen voor beter onderwijs, gebaseerd op de Scientology studiemethode. Klik op een foto om direct doorgeleid te worden naar de desbetreffende video op Scientology TV.

Applied Scholastics

Applied Scholastics International werd in 1972 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van Amerikaanse leerkrachten.

Het doel van Applied Scholastics is de studiemethode van Hubbard wereldwijd beschikbaar te stellen. Zij doet dit via meer dan 760 seculiere stichtingen en organisaties over de hele wereld – zoals in Nederland de Stichting voor Effectief Onderwijs.

Het hoofdkantoor in de staat Missouri beschikt over een grote trainingslocatie waar jaarlijks duizenden leerkrachten getraind worden uit diverse landen.

Applied Scholastics
Applied Scholastics

Mexico

Een bijzonder duo: Dan en Ari Agami. Deze tweelingbroers raakten dermate enthousiast over de studiemethode van L. Ron Hubbard dat zij er hun carriere van hebben gemaakt en de methode in Mexico op brede schaal wisten uit te rollen.

Ze ontwikkelden een nieuw, revolutionair, online leersysteem en introduceerden dat bij scholen door het hele land. Deze aflevering op Scientology TV laat zien hoe ze dat hebben aangepakt en met welk resultaat.

Nigeria

In deze aflevering is het mooi om te zien welke impact de Scientology studiemethode heeft gehad op de studenten die ermee hebben leren werken in Nigeria. Dr. Olatunde Odewumi was degene die de methode gebruikte om iets te doen tegen het analfabetisme in zijn land.

Hij vond oplossingen voor beter onderwijs door een nieuwe onderwijsmethode te introduceren en heeft sindsdien honderdduizenden in zijn land geholpen om beter te leren.

Applied Scholastics
Applied Scholastics

Miami

In Miama zet Tamara Batalha zich in om kinderen te onderwijzen volgens de studiemethode van Hubbard.

Tamara ziet kinderen met studieproblemen vaak afglijden of hun toevlucht nemen in het gebruik van drugs. In deze aflevering gaat zij in op de valkuilen en problemen van het huidige onderwijssysteem en hoe zij de studiemethode toepast om studenten vooruit te helpen. 

Oekraïne

 Vóór de oorlog in Oekraïne was er in het land al een beweging gaande om meer aansluiting bij het Westen te vinden. Zo ontstond er steeds meer belangstelling voor het leren van de Engelse taal – een vaardigheid die men zag als een noodzakelijkheid om een succesvolle toekomst te creëren.

Elena Bludova introduceerde een onderwijsmethode die duizenden Oekraïners hielp om Engels te leren. Zij maakte hierbij gebruik van de leermiddelen van Applied Scholastics.

Applied Scholastics
Applied Scholastics

Denemarken

Toen hij er achter kwam dat er in Denemarken ca. 700.000 mensen functioneel analfabeet zijn, maakte Ole Hemmingsholt er zijn levensmissie van om te zorgen voor oplossingen voor beter onderwijs. Met zijn onderwijsmethode en alle bijbehorende studiematerialen heeft hij als directeur van Applied Scholastics in Europa inmiddels duizenden mensen geholpen.

Bekijk in deze aflevering zijn verhaal.