fbtracking

Scientology in Engeland

Scientology kreeg in Engeland in 2013 religieuze erkenning. Daar is heel wat aan vooraf gegaan, wat ook invloed heeft gehad op de manier waarop in Nederland op deze nieuwe religie werd gereageerd.

De oorzaak hiervan ligt ver in het verleden; vlak na het ontstaan van Scientology, toen de beweging sterk groeide en op weerstand stuitte. Waar deze weerstand vandaan kwam en welke effecten dat heeft gehad, zijn het onderwerp van deze pagina.

Rapport van 45 jaar geleden 

Veel misverstanden over Scientology zijn terug te leiden tot het Australische Anderson-onderzoek van 1965.

Scientology_Australie

Het Anderson onderzoek naar Scientology, dat in opdracht van de Australische regering werd gedaan, heeft tot vele jaren daarna verstrekkende gevolgen gehad voor de Scientology gemeenschap. Ondanks dat er niets uit het onderzoek naar voren kwam, bleef de Australische regering Scientology jarenlang tegenwerken tot harde repressieve overheidsmaatrgelen en religieuze vervolging toe.

De gevolgen voor de kerk waren enorm. In 1983 kwam hier een einde aan toen Scientology door de rechtbank volledig werd erkend en van alle blaam gezuiverd. De Australische overheid heeft voor de hele gang van zaken zelfs persoonlijk excuses aangeboden aan de Scientology Kerk (zie pagina over Australië).

Dit rapport is van grote invloed geweest op de houding van de Engelse overheid ten aanzien van Scientology in de jaren zestig. 

Korte geschiedenis van Scientology

In de jaren ’60 was Scientology een snel groeiende religie en opende kerken in Australie, Nieuw Zeeland, Engeland en Zuid Afrika.

Van 1959 tot 1966 was Saint Hill Manor het huis van L. Ron Hubbard en van 1961 tot 1966 gaf hij er de Saint Hill Special Briefing Course. Zeven jaar lang kwamen scientologen van over de hele wereld naar het Verenigd Koninkrijk om op Saint Hill te studeren.

Zo’n tien jaar eerder had de Scientology Kerk in Amerika een aantal misstanden ontdekt en naar buiten gebracht op het gebied van mensenrechten schendingen. Een van de belangrijkste daarvan was de controversiële Siberia Bill.

saint hill manor
saint hill castle

De heksenjacht van Kenneth Robinson

Kenneth Robinson, de Britse Minister van Volksgezondheid begon een ware heksenjacht tegen Scientology in Engeland.

Robinson wilde de kerk belemmeren om in 1968 het kasteel in East Grinstead aan te kopen voor de verder expansie van de Scientology religie.

Robinson verzamelde valse informatie om zijn aanvallen op Scientology te rechtvaardigen en maakte handig gebruik van de aanvallen op Scientology in die tijd in Australië.

Toen in Australië in 1965 het ondeugdelijke Anderson Onderzoek over Scientology werd gepubliceerd, gebruikte Robinson dat rapport om zijn aanval op Scientology in Engeland te rechtvaardigen.

Omdat Scientology ook in Engeland geen enkele wet overtrad gingen de frustraties van Robinson over in het verspreiden van valse informatie en geruchten in de media. 

In 1968 verbood Kenneth Robinson scientologen te emigreren naar het Verenigd Koninkrijk. Het verbod had een grote impact, omdat op dat moment het wereldwijde hoofdkwartier van de Scientology Kerk gevestigd was in Saint Hill in East Grinstead. Scientologen die hun studie op Saint Hill wilden voortzetten werd de toegang ontzegd, enkel vanwege hun religie.

Foster rapport

Sir John Foster werd vervolgens gevraagd om een volledig onderzoek te doen naar Scientology. Het Foster rapport werd op 22 december 1971 in Engeland openbaar gemaakt.

Hoewel Foster bleef vertrouwen op de valse informatie uit andere rapporten tegen Scientology, erkende Foster niettemin dat het ‘uitgebreide bewijs’ van Robinson een schijnvertoning was en hij raadde aan het verbod voor scientologen om naar Engeland te immigreren, op te heffen. In de inleiding van zijn rapport schreef Foster:

‘For the reasons set out in detail in Chapter 8 of this Report, I have come to the conclusion that most of the Government measures of July 1968 were not justified.’

De dag na presentatie van het Foster rapport aan het Britse Parlement, verklaarde Richard Crossman (politicus van de Labour partij die in 1971 al uit het Parlement was) in een radio programma op BBC Radio 4:

 “I personally very much regretted it [the ban] had been done without a really thorough investigation… and so I felt it was absolutely essential the penalties having been imposed in this way [that] I must have the thing cleared up… I thought the Scientologists had a legitimate complaint. They had been singled out. ‘ (zie ook deze pagina over ‘the England Ban‘).

‘Justice for Scientologists’

Het in 1968 afgekondigde verbod van Kenneth Robinson bleef van kracht tot 1980, ondanks onderzoek waaruit bleek dat er geen bewijs was om een dergelijke actie te rechtvaardigen.

Pas in 1980, tijdens het bewind van premier Margaret Thatcher, werd het verbod eindelijk opgeheven. Dit gebeurde na goedkeuring van een motie onder de titel ‘Justice for Scientologists’ waarin de minister van Binnenlandse Zaken werd opgeroepen het verbod op te heffen en te publiceren dat er geen enkele bewijslast te vinden was:

House of Commons

‘That this House is concerned at the infringement of the usual principle of British justice in the case of the Church of Scientology where evidence said to have been held by the Department of Health and Social Security since 1968 has never been revealed; and calls upon the Secretary of State to publish it in full or otherwise to ask the Home Secretary to lift the ban on overseas members of the Church who wish to enter the United Kingdom to study or work at Scientolology establishments.’

Religieuze erkenning in Engeland

Als gevolg van de vele valse berichten die in Engeland de ronde bleven doen, werden Scientologen gediscrimineerd en weigerden overheidsinstanties Scientology als religie te erkennen.

Een echtpaar wilde trouwen in hun Scientology Kerk, maar kon dat niet vanwege een verouderde definitie van religie uit 1855 die in de 20e eeuw nog steeds werd toegepast, en bracht de zaak in 2006 voor de rechter.

In december 2013 bevestigde het Britse Hooggerechtshof unaniem dat de kapel van de Scientology Kerk in Londen geregistreerd moest worden als een religieuze plaats van eredienst, omdat het anders ‘een vorm van religieuze discriminatie zou zijn die onaanvaardbaar is in de huidige samenleving.’

Dat besluit stelde de religieuze status van Scientology in Engeland volledig vast (zie ook www.scientologyreligion).