fbtracking

Scientology en de tegenkrachten

Het is vreemd dat een nieuwe religie, die zich feitelijk aan het inzetten is voor een betere wereld, zichzelf in sommige landen bovenmatig moet bewijzen om door de gevestigde orde en overheidsinstanties te worden erkend.

De oorzaak hiervan ligt ver in het verleden; vlak na het ontstaan van Scientology, toen de beweging sterk groeide en op tegenkrachten stuitte. Wie en wat deze tegenkrachten waren en welk effecten dat heeft gehad op Scientology, zijn het onderwerp van deze pagina.

Beke-rapport

Laten we in Nederland beginnen bij de verschijning van het Beke-rapport in 2013. Dit onderzoeksrapport naar misstanden in nieuwe religieuze bewegingen werd in opdracht van de overheid gemaakt door Bureau Beke, naar aanleiding van het programma Undercover van Alberto Stegeman bij The Miracle of Love beweging.

Alberto Stegeman was een jaar lang undercover gegaan bij deze beweging en door zijn programma laaide de discussie in Nederland over nieuwe religieuze bewegingen weer op. Het Beke-rapport moest een beeld geven van de situatie in Nederland.

Voor een deel haar onderzoek heeft de Beke commissie verschillende rapporten in binnen- en buitenland bestudeerd aangaande diverse nieuwe religieuze bewegingen.

Scientology viel daar ook onder; aangezien iedere religie die na WO II is ontstaan, onder de categorie nieuwe religieuze bewegingen valt.

Beke onderzoek en het Foster-rapport

Opmerkelijk in het Beke-rapport is dat de onderzoekscommissie voor hun informatie over Scientology blindelings vertrouwd hebben op het Engelse Foster-rapport uit 1971; een rapport waarvan jaren later is gebleken dat het volledig op valse gegevens was gebaseerd. In het Beke-rapport staat over deze bron vermeld:

“Het meest recente overheidsonderzoek naar sekten in het Verenigd Koninkrijk dateert uit 1971 en richt zich enkel op Scientology (Foster, 1971). Dit onderzoek is gebaseerd op nieuwsberichten, rechterlijke uitspraken en overheidsstukken over Scientology in Engeland. Verder is gekeken naar de houding van overheden ten opzichte van Scientology in het buitenland (o.a. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Afrika en Zimbabwe).” 

De Beke commissie heeft de conclusie van het Foster-rapport vervolgens klakkeloos overgenomen, zonder te kijken naar het tijdsbeeld waarin dit rapport was geschreven en dat de Scientology Kerk in Engeland inmiddels van alle blaam gezuiverd was en religieuze erkenning had gekregen.

Hoe kan het dat men anno 2013 op veertig jaar oude (valse) gegevens vertrouwt, en hoe kwam het dat het Foster-rapport zo’n verkeerd beeld van Scientology schetste?

Bron nog verder terug

Het Foster-rapport had op haar beurt weer informatie overgenomen uit het Australische Anderson-onderzoek naar Scientology van 1965.

Scientology_Australie

Het Anderson onderzoek dat vanaf 1963 in Australië liep, heeft tot vele jaren daarna verstrekkende gevolgen gehad voor de Scientology gemeenschap. Ondanks dat er niets uit het onderzoek naar voren kwam, bleef de Australische regering Scientology jarenlang tegenwerken tot harde repressieve overheidsmaatrgelen en religieuze vervolging toe.

De gevolgen voor de kerk waren enorm. In 1983 kwam hier een einde aan toen Scientology door de rechtbank volledig werd erkend en van alle blaam gezuiverd. De Australische overheid heeft voor de hele gang van zaken zelfs persoonlijk excuses aangeboden aan de Scientology Kerk (zie pagina over Australië).

De houding van de Australische overheid ten aanzien van Scientology in de jaren zestig had grote invloed op de houding van de Engelse overheid. Om te begrijpen hoe het Foster-rapport tot stand kwam gaan we terug naar de beginjaren van Scientology.

Korte geschiedenis van Scientology

In de jaren ’60 was Scientology een snel groeiende religie en opende kerken in Australie, Nieuw Zeeland, Engeland en Zuid Afrika.

Van 1959 tot 1966 was Saint Hill Manor het huis van L. Ron Hubbard en van 1961 tot 1966 gaf hij er de Saint Hill Special Briefing Course. Zeven jaar lang kwamen scientologen van over de hele wereld naar het Verenigd Koninkrijk om op Saint Hill te studeren.

Zo’n tien jaar eerder had de Scientology Kerk in Amerika een aantal misstanden ontdekt en naar buiten gebracht op het gebied van mensenrechten schendingen. Een van de belangrijkste daarvan was de controversiële Siberia Bill.

saint hill manor
saint hill castle

De heksenjacht van Kenneth Robinson

Mede naar aanleiding hiervan begon Kenneth Robinson, de Britse Minister van Volksgezondheid, een ware heksenjacht tegen Scientology in Engeland.

Robinson wilde de kerk belemmeren om in 1968 het kasteel in East Grinstead aan te kopen voor de verder expansie van de Scientology religie.

Robinson verzamelde valse informatie om zijn aanvallen op Scientology te rechtvaardigen en maakte handig gebruik van de aanvallen op Scientology in die tijd in Australië.

Toen in Australië in 1965 het ondeugdelijke Anderson Onderzoek over Scientology werd gepubliceerd, gebruikte Robinson dat rapport om zijn aanval op Scientology in Engeland te rechtvaardigen.

Omdat Scientology ook in Engeland geen enkele wet overtrad gingen de frustraties van Robinson over in het verspreiden van valse informatie en geruchten in de media. 

In 1968 verbood Kenneth Robinson scientologen te emigreren naar het Verenigd Koninkrijk. Het verbod had een grote impact, omdat op dat moment het wereldwijde hoofdkwartier van de Scientology Kerk gevestigd was in Saint Hill in East Grinstead. Scientologen die hun studie op Saint Hill wilden voortzetten werd de toegang ontzegd, enkel vanwege hun religie.

Foster rapport

Sir John Foster werd vervolgens gevraagd om een volledig onderzoek te doen naar Scientology. Het Foster rapport werd op 22 december 1971 in Engeland openbaar gemaakt.

Hoewel Foster bleef vertrouwen op de valse informatie uit andere rapporten tegen Scientology, erkende Foster niettemin dat het ‘uitgebreide bewijs’ van Robinson een schijnvertoning was en hij raadde aan het verbod voor scientologen om naar Engeland te immigreren, op te heffen. In de inleiding van zijn rapport schreef Foster:

‘For the reasons set out in detail in Chapter 8 of this Report, I have come to the conclusion that most of the Government measures of July 1968 were not justified.’

De dag na presentatie van het Foster rapport aan het Britse Parlement, verklaarde Richard Crossman (politicus van de Labour partij die in 1971 al uit het Parlement was) in een radio programma op BBC Radio 4:

 “I personally very much regretted it [the ban] had been done without a really thorough investigation… and so I felt it was absolutely essential the penalties having been imposed in this way [that] I must have the thing cleared up… I thought the Scientologists had a legitimate complaint. They had been singled out. ‘ (zie ook deze pagina over ‘the England Ban‘).

‘Justice for Scientologists’

Het in 1968 afgekondigde verbod van Kenneth Robinson bleef van kracht tot 1980, ondanks onderzoek waaruit bleek dat er geen bewijs was om een dergelijke actie te rechtvaardigen.

Pas in 1980, tijdens het bewind van premier Margaret Thatcher, werd het verbod eindelijk opgeheven. Dit gebeurde na goedkeuring van een motie onder de titel ‘Justice for Scientologists’ waarin de minister van Binnenlandse Zaken werd opgeroepen het verbod op te heffen en te publiceren dat er geen enkele bewijslast te vinden was:

House of Commons

‘That this House is concerned at the infringement of the usual principle of British justice in the case of the Church of Scientology where evidence said to have been held by the Department of Health and Social Security since 1968 has never been revealed; and calls upon the Secretary of State to publish it in full or otherwise to ask the Home Secretary to lift the ban on overseas members of the Church who wish to enter the United Kingdom to study or work at Scientolology establishments.’

Religieuze erkenning in Engeland

Als gevolg van de vele valse berichten die in Engeland de ronde bleven doen, werden Scientologen gediscrimineerd en weigerden overheidsinstanties Scientology als religie te erkennen.

Een echtpaar wilde trouwen in hun Scientology Kerk, maar kon dat niet vanwege een verouderde definitie van religie uit 1855 die in de 20e eeuw nog steeds werd toegepast, en bracht de zaak in 2006 voor de rechter.

In december 2013 bevestigde het Britse Hooggerechtshof unaniem dat de kapel van de Scientology Kerk in Londen geregistreerd moest worden als een religieuze plaats van eredienst, omdat het anders ‘een vorm van religieuze discriminatie zou zijn die onaanvaardbaar is in de huidige samenleving.’

Dat besluit stelde de religieuze status van Scientology in Engeland volledig vast (zie ook www.scientologyreligion).

Conclusie

Het is kwalijk dat dit soort gegevens vijftig jaar later nog steeds als bron geraadpleegd wordt, terwijl al lang is gebleken dat deze vooral op vooroordelen gebaseerd waren en persoonlijke aanvallen betrof van een klein aantal individuen.

Dergelijke oude rapporten geven een verkeerd beeld van Scientology en zouden vanwege alle onwaarheden die er in staan niet meer gebruikt mogen worden als informatiebron.

Scientology heeft het in de beginjaren zwaar te verduren gehad maar heeft alle aanvallen doorstaan. Als er werkelijk iets mis zou zijn met Scientology dan had de kerk al niet meer bestaan. Scientology blijft echter groeien en zal dat blijven doen omdat het een positieve beweging is die niets te verbergen heeft.

Vrijheid van religie

Nederland loopt in de wereld voorop op het gebied van vrijheid van religie en daar zijn we trots op. In zijn toespraak op de Internationale Dag van de Mensenrechten, 10 december 2018, verwoordde minister Grapperhaus het als volgt:

“… onze samenleving wordt alleen maar sterker, wanneer mensen van alle religies weten – én voelen – dat zij hier welkom zijn en dezelfde rechten hebben als iedere andere Nederlander.”…

…“In Nederland gaan we uit van de gelijkwaardigheid van al die stromingen; we maken geen onderscheid op grond van de inhoud van een geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Daar zie ik als minister voor de erediensten op toe.”…

…“Ik denk dat we er met recht trots op mogen zijn dat Nederland één van de weinige landen is die in internationaal vergelijkende onderzoeken steevast naar voren komen als vrij en gelijkwaardig inzake vrije meningsuiting en humanistische waarden.”

De Scientology Kerk zet zich al sinds jaar en dag in voor religieuze vrijheid voor alle religies.

Laten we met zijn allen de vrijheid van religie hoog houden.