fbtracking

Nederland: het Beke rapport

In 2013 verscheen in Nederland het Beke rapport. Dit rapport ging over misstanden bij nieuwe religieuze bewegingen. Hoewel dit rapport niet specifiek over Scientology ging, werd Scientology er wel in genoemd.

Op deze pagina willen we laten zien hoe gegevens van meer dan veertig jaar oud steeds opnieuw gebruikt worden, waardoor over Scientology bewust een verkeerd beeld in stand wordt gehouden. Vervolgens blijven dit soort rapporten circuleren binnen overheden.

Aanleiding Beke rapport

De aanleiding voor een onderzoek naar misstanden in nieuwe religieuze bewegingen was een aflevering van het programma Undercover van Alberto Stegeman over The Miracle of Love beweging in 2011.

Alberto Stegeman was een jaar lang undercover gegaan bij deze beweging en door zijn programma laaide de discussie in Nederland over nieuwe religieuze bewegingen weer op. In opdracht van de overheid deed Bureau Beke hiernaar onderzoek om een beeld te krijgen van de situatie in Nederland.

Scientology viel daar ook onder; aangezien iedere religie die na WO II is ontstaan, onder de categorie nieuwe religieuze bewegingen valt.

Beke raadpleegde bron uit 1971

Voor een deel van haar onderzoek heeft de Beke commissie verschillende rapporten in binnen- en buitenland bestudeerd aangaande diverse nieuwe religieuze bewegingen.

Opmerkelijk in het Beke-rapport van 2013 is dat de onderzoekscommissie voor hun informatie over Scientology uitsluitend en blindelings vertrouwd hebben op het Engelse Foster-rapport uit 1971; een rapport waarvan jaren later is gebleken dat het volledig op valse gegevens was gebaseerd. In het Beke-rapport staat over deze bron vermeld:

“Het meest recente overheidsonderzoek naar sekten in het Verenigd Koninkrijk dateert uit 1971 en richt zich enkel op Scientology (Foster, 1971). Dit onderzoek is gebaseerd op nieuwsberichten, rechterlijke uitspraken en overheidsstukken over Scientology in Engeland. Verder is gekeken naar de houding van overheden ten opzichte van Scientology in het buitenland (o.a. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Afrika en Zimbabwe).” 

De Beke commissie heeft de conclusie van het Foster-rapport klakkeloos overgenomen, zonder zelf onderzoek te doen naar Scientology in Nederland en zonder te kijken naar het tijdsbeeld waarin het Foster rapport was geschreven. Bovendien was de Scientology Kerk in Engeland al sinds de jaren tachtig van alle blaam gezuiverd en had de kerk in 2013 in Engeland religieuze erkenning gekregen.

Het is ongelooflijk dat men voor dit rapport blindelings is uitgegaan van veertig jaar oude – en naderhand vals gebleken – gegevens. 

Begin van de keten in Australië

Het Foster-rapport uit 1971 had op haar beurt weer informatie overgenomen uit het Australische Anderson-onderzoek naar Scientology van 1965.

Scientology_Australie

Het Anderson onderzoek naar Scientology, dat in opdracht van de Australische regering werd gedaan, heeft tot vele jaren daarna verstrekkende gevolgen gehad voor de Scientology gemeenschap. Ondanks dat er niets uit het onderzoek naar voren kwam, bleef de Australische regering Scientology jarenlang tegenwerken tot harde repressieve overheidsmaatrgelen en religieuze vervolging toe.

De gevolgen voor de kerk waren enorm. In 1983 kwam hier een einde aan toen Scientology door de rechtbank volledig werd erkend en van alle blaam gezuiverd. De Australische overheid heeft voor de hele gang van zaken zelfs persoonlijk excuses aangeboden aan de Scientology Kerk (zie pagina over Australië).

Dit rapport is van grote invloed geweest op de houding van de Engelse overheid ten aanzien van Scientology in de jaren zestig – en heeft dus indirect ook de houding van de Nederlandse overheid beïnvloed.

Korte geschiedenis van Scientology

In de jaren ’60 was Scientology een snel groeiende religie en opende kerken in Australie, Nieuw Zeeland, Engeland en Zuid Afrika.

Van 1959 tot 1966 was Saint Hill Manor het huis van L. Ron Hubbard en van 1961 tot 1966 gaf hij er de Saint Hill Special Briefing Course. Zeven jaar lang kwamen scientologen van over de hele wereld naar het Verenigd Koninkrijk om op Saint Hill te studeren.

Zo’n tien jaar eerder had de Scientology Kerk in Amerika een aantal misstanden ontdekt en naar buiten gebracht op het gebied van mensenrechten schendingen. Een van de belangrijkste daarvan was de controversiële Siberia Bill.

saint hill manor

Siberia Bill

In 1954 hadden een aantal hooggeplaatste psychiaters in de VS onder leiding van Dr. Winfred Overholser, een wetsvoorstel gemaakt voor de geestelijke gezondheid met als doel om elke vorm van rechtspraak en verdediging voor Amerikanen teniet te doen.

Het wetsvoorstel hield in dat ‘elke gezondheidswerker, welzijnswerker of politieagent die reden had om aan te nemen dat een persoon geestelijk ziek was en door zichzelf of anderen niet onmiddellijk in bedwang kon worden gehouden’, die persoon naar een psychiatrische inrichting mocht laten overplaatsen voor een professionele evaluatie.

Daar zou ‘de gevangene’ vijf dagen kunnen worden vastgehouden, of, indien hij geestelijk incompetent werd geacht, “voor de rest van zijn natuurlijke leven”.

Kortgezegd kon iemand dus zonder enige verklaring tegen zijn wil worden vastgezet; zonder afgifte van enig bevel of via enige hoorzitting.

Scientology speelde een prominente rol in het tegenhouden van dit wetsvoorstel dat het middelpunt was van een grote politieke controverse. En dat werd haar niet in dank afgenomen.

saint hill castle

De heksenjacht van Kenneth Robinson

Mede naar aanleiding hiervan begon Kenneth Robinson, de Britse Minister van Volksgezondheid, een ware heksenjacht tegen Scientology in Engeland.

Robinson wilde de kerk belemmeren om in 1968 het kasteel in East Grinstead aan te kopen voor de verder expansie van de Scientology religie.

Robinson verzamelde valse informatie om zijn aanvallen op Scientology te rechtvaardigen en maakte handig gebruik van de aanvallen op Scientology in die tijd in Australië.

Toen in Australië in 1965 het ondeugdelijke Anderson Onderzoek over Scientology werd gepubliceerd, gebruikte Robinson dat rapport om zijn aanval op Scientology in Engeland te rechtvaardigen.

Omdat Scientology ook in Engeland geen enkele wet overtrad gingen de frustraties van Robinson over in het verspreiden van valse informatie en geruchten in de media. 

In 1968 verbood Kenneth Robinson scientologen te emigreren naar het Verenigd Koninkrijk. Het verbod had een grote impact, omdat op dat moment het wereldwijde hoofdkwartier van de Scientology Kerk gevestigd was in Saint Hill in East Grinstead. Scientologen die hun studie op Saint Hill wilden voortzetten werd de toegang ontzegd, enkel vanwege hun religie.

Foster rapport

Sir John Foster werd vervolgens gevraagd om een volledig onderzoek te doen naar Scientology. Het Foster rapport werd op 22 december 1971 in Engeland openbaar gemaakt.

Hoewel Foster bleef vertrouwen op de valse informatie uit andere rapporten tegen Scientology, erkende Foster niettemin dat het ‘uitgebreide bewijs’ van Robinson een schijnvertoning was en hij raadde aan het verbod voor scientologen om naar Engeland te immigreren, op te heffen. In de inleiding van zijn rapport schreef Foster:

‘For the reasons set out in detail in Chapter 8 of this Report, I have come to the conclusion that most of the Government measures of July 1968 were not justified.’

De dag na presentatie van het Foster rapport aan het Britse Parlement, verklaarde Richard Crossman (politicus van de Labour partij die in 1971 al uit het Parlement was) in een radio programma op BBC Radio 4:

 “I personally very much regretted it [the ban] had been done without a really thorough investigation… and so I felt it was absolutely essential the penalties having been imposed in this way [that] I must have the thing cleared up… I thought the Scientologists had a legitimate complaint. They had been singled out. ‘ (zie ook deze pagina over ‘the England Ban‘).

‘Justice for Scientologists’

Het in 1968 afgekondigde verbod van Kenneth Robinson bleef van kracht tot 1980, ondanks onderzoek waaruit bleek dat er geen bewijs was om een dergelijke actie te rechtvaardigen.

Pas in 1980, tijdens het bewind van premier Margaret Thatcher, werd het verbod eindelijk opgeheven. Dit gebeurde na goedkeuring van een motie onder de titel ‘Justice for Scientologists’ waarin de minister van Binnenlandse Zaken werd opgeroepen het verbod op te heffen en te publiceren dat er geen enkele bewijslast te vinden was:

House of Commons

‘That this House is concerned at the infringement of the usual principle of British justice in the case of the Church of Scientology where evidence said to have been held by the Department of Health and Social Security since 1968 has never been revealed; and calls upon the Secretary of State to publish it in full or otherwise to ask the Home Secretary to lift the ban on overseas members of the Church who wish to enter the United Kingdom to study or work at Scientolology establishments.’

Religieuze erkenning in Engeland

Als gevolg van de vele valse berichten die in Engeland de ronde bleven doen, werden Scientologen gediscrimineerd en weigerden overheidsinstanties Scientology als religie te erkennen.

Een echtpaar wilde trouwen in hun Scientology Kerk, maar kon dat niet vanwege een verouderde definitie van religie uit 1855 die in de 20e eeuw nog steeds werd toegepast, en bracht de zaak in 2006 voor de rechter.

In december 2013 bevestigde het Britse Hooggerechtshof unaniem dat de kapel van de Scientology Kerk in Londen geregistreerd moest worden als een religieuze plaats van eredienst, omdat het anders ‘een vorm van religieuze discriminatie zou zijn die onaanvaardbaar is in de huidige samenleving.’

Dat besluit stelde de religieuze status van Scientology in Engeland volledig vast (zie ook www.scientologyreligion).