fbtracking

Waarom is Scientology een kerk?

Om uit te leggen waarom Scientology een kerk is, kunnen we het beste eerst stilstaan bij de manier waarop organisaties zich vestigen of registreren. Er bestaan in Nederland verschillende rechtsvormen waaronder organisaties zich kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voorbeelden van deze rechtsvormen, ook wel rechtspersonen genoemd, zijn bedrijven, stichtingen, en verenigingen. Een kerkgenootschap is ook een rechtspersoon. Scientology Kerk Amsterdam staat als kerkgenootschap geregistreerd, net als alle andere kerken in Nederland.

In de oprichtingsstukken van Scientology Kerk Amsterdam staat dat wij met het gedachtegoed van L. Ron Hubbard werken en dat we de Scientology religie uitdragen.

Wanneer ben je een kerk of religie?

Scientologen geloven dat de mens meer is dan alleen zijn lichaam. De wezenlijke aard van de persoon is de ziel; jij bent de ziel en je bent onsterfelijk. Omdat dit de hele essentie is van Scientology, is het per definitie een religie.

Een belangrijk aspect aan een kerkgenootschap is dat de diensten die je levert, religieuze diensten zijn. Het is niet voldoende om alleen leden te hebben met dezelfde religie; je moet ook religieuze diensten leveren.

Stel je hebt een voetbalvereniging waar iedereen katholiek is; dat maakt het nog geen kerk. Je bent alleen een kerk wanneer je diensten levert die religieus zijn.

Boeddhisten mediteren en proberen de staat van Bodhi te bereiken. De katholieken gaan naar de mis en bidden. Ze proberen tot god te komen of naar de hemel te gaan. 

waarom is scientology een kerk

Dat zijn religieuze diensten, met een religieus doel.

Het religieuze doel in Scientology is om spirituele vrijheid te bereiken, en alle diensten die daaraan bijdragen zijn stappen in de richting van dat religieuze doel.

Aldus is Scientology een religie en zijn de diensten die je in Scientology volgt, religieus.

Wordt Scientology als religie erkend?

waarom is scientology een kerk

In Nederland bestaat niet een aparte lijst met door de overheid erkende religies. Nederland heeft vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst – een van de mensenrechten – hoog in het vaandel staan. En omdat staat en kerk in Nederland gescheiden zijn, laat de Nederlandse overheid de kerken en religies vrij in hun doen en laten.

In landen waar wel met lijst van erkende religies bestaat, wordt zo’n lijst meestal ‘gebruikt’ om bepaalde religies te onderdrukken of niet toe te laten. Of er worden uitzonderlijk hoge eisen gesteld die discriminerend werken, waardoor een religie belemmerd wordt. Dat soort praktijken kennen we hier gelukkig niet.

Maar wat is in feite religieuze erkenning? Het gaat er niet zozeer om of je kunt aantonen dat je als religie op de een of andere lijst voorkomt, maar dat je door de samenleving of individuele mensen erkend wordt als religie.

In die zin is het altijd goed om te luisteren naar wat de experts op het gebied van religie erover zeggen, zoals godsdienstsociologen of theologen. Veel experts die studie hebben gemaakt van Scientology zijn het er unaniem over eens dat Scientology een religie is.

Verschillende studies, internationale erkenningen en expertises hierover zijn te lezen op www.scientologyreligion.org.

Meer weten over Scientology?