fbtracking

Scientology en de Psychiatrie

Scientology en de Psychiatrie staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het gezichtspunt waar geestelijk lijden en mentale problemen vandaan komen. In het credo van Scientology staat ondere andere: 

Dat de studie van de geest en de genezing van mentaal veroorzaakte ziekten niet aan de religie mag worden onttrokken of op niet-religieuze gebieden mag worden gedoogd.

Waar de Psychiatrie mentale ziekten wijt aan een chemische onbalans in de hersenen, geloven we in Scientology dat mentale problemen veroorzaakt worden door een onbalans in de ziel. Daarom zijn scientologen ook tegen het toedienen van psychiatrische medicatie. Medicatie zorgt alleen maar voor meer verwarring, en nog minder grip op de werkelijkheid. Bovendien wordt de ziel door medicatie alleen maar ‘verdoofd’ en gevoelloos gemaakt, waardoor men zijn problemen nog minder goed aan kan. 

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Scientology en de Psychiatrie botsen op dit punt. Scientology zegt niet dat alles van de Psychiatrie slecht is, maar maakt zich wel zorgen over het overmedicaliseren en diagnosticeren van mentale problemen. Vanuit die gedachte heeft Scientology – in samenwerking met hoogleraar in de Psychiatrie, dr. Thomas Szasz – de Citizens Commission on Human Rights opgericht. Met als doelstelling om de mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg te beschermen. 

Citizens Commision on Human Rights

De Citizens Commission for Human Rights (CCHR) is een non profit organisatie die werd opgericht vanuit Scientology. Het doel van CCHR is om toezicht te houden op de geestelijke gezondheidszorg en patienten te beschermen tegen misstanden in de psychiatrie en dwangpraktijken. CCHR is tevens in contact met overheden om misstanden die zij tegenkomen onder de aandacht te brengen. 

De Nederlandse tak van CCHR heet het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM). Net als CCHR zet de stichting in Nederland zich ook in om de fundamentele mensenrechten weer terug te geven aan patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Onder deze rechten vallen onder andere het recht op informed consent. Dit omvat het recht om volledig te worden geïnformeerd over de geldigheid van psychiatrische diagnoses en het risico dat psychiatrische behandeling mogelijk met zich meebrengt. Patienten hebben ook het recht om op de hoogte gebracht te worden van alle beschikbare medische alternatieven en het recht om een behandeling te weigeren als die als schadelijk wordt gezien.

Een van de speerpunten van het NCRM is het onnodig voorschrijven van Ritalin (en andere opiaten) aan jonge kinderen die gediagnosticeerd worden met ADHD.

Resultaten van CCHR op Scientology TV

In de serie Voices for Humanity op Scientology TV zijn diverse afleveringen te vinden over de resultaten van verschillende CCHR groepen. Hier een paar van deze afleveringen (klik op de foto om door te linken naar de video):

Scientology en de Psychiatrie

Florida

In Florida is sinds 2014 een CCHR-groep actief, die werd opgericht door Diane Stein. Diane was van kindsaf aan al iemand die het opnam voor de zwakkeren in haar omgeving. Met haar team zette zij zich in voor slachtoffers van slechte psychiatrische behandeling. Zo werden er via CCHR Florida meer dan 6900 klachten ingediend bij overheidsinstanties, wat resulteerde in 85 onderzoeken naar onbekwame psychiaters en de inrichtingen waar zij werkzaam waren. CCHR Florida heeft het eveneens voor elkaar gekregen om 606 mensen te laten ontslaan die tegen hun wil in een inrichting waren opgenomen.

Californië

Dominee Fred Shaw maakte zich ongerust over het gemak waarmee kinderen gelabeld werden met ADHD of een geestelijke stoornis, en psychiatrische medicatie kregen. Hij startte een landelijke campagne om hier iets tegen te doen.

Samen met CCHR International sprak hij met leden van het Amerikaanse Congres om de Child Medication Safety Act aangenomen te krijgen.  Dankzij deze federale wet is het scholen verboden om leerlingen te dwingen psychiatrische medicatie te nemen (en om die reden leerlingen te weigeren).

 

 

CCHR Californie
CCHR Duitsland

Duitsland

Ook in Duitsland bestaat er een afdeling van CCHR. Onder de leiding van Bernd Trepping en Nicola Cramer werden door CCHR Duitsland verschillende misstanden in de psychiatrie blootgelegd.

Duitsland is de bakermat van de Psychiatrie. Wat veel mensen niet weten is dat veel van Hitler’s gedachtegoed afkomstig was van psychiaters in zijn directe omgeving. Trepping en Cramer laten in deze aflevering onder andere zien welke gruwelen en misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust uit naam van de ‘psychiatrische wetenschap’ zijn begaan.

Texas, VS

De CCHR afdeling in Texas wordt geleid door Lee Spiller. Een van zijn eerste grote dossiers  was dat van een 16-jarig meisje dat overleed in een psyhciatrische instelling. Dit was een van de 142 gevallen die hij tegenkwam waarin een patient door fysieke fixatie (vastbinden) was overleden. Hij dook erin en bracht dit onder de aandacht van het parlement en de media.

Daarna richtte hij zich op psychiatrische misstanden in verpleegtehuizen en behandelcentra voor kinderen. Wat hij tegenkwam was ronduit schokkend.

 

CCHR Texas
CCHR Allison Folmar

Michigan, VS

In Nederland niet voor te stellen, maar in de Verenigde Staten is het mogelijk om ouders uit de ouderlijke macht te zetten wanneer zij weigeren om het kind psychiatrische medicatie te geven. De kinderen belanden in een pleeggezin of tehuis en gezinnen worden verwoest.

Burgerrechtenadvocaat Allison Folmar heeft het haar missie gemaakt om de gezinnen die dit is overkomen te helpen. Samen met CCHR zet deze powervrouw zich in om deze mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen. Onverzettelijk wint zij case na case en lukt het haar om ouders met hun kinderen te  herenigen.

 

Engeland

Als hoofd van de Engelse afdeling van CCHR, zet Brian Daniels zich in om misstanden in de psychiatrie voor het gerecht te brengen. Via deze weg heeft hij ervoor gezorgd dat de licentie van meerdere psychiaters door de rechter werd ontnomen.

Hij zorgde er tevens voor dat het antidepressivum Seroxat niet langer voorgeschreven mocht worden aan jongeren onder de 18 jaar. Verder geeft deze aflevering een kijkje in hoe de Psychiatrie in Engeland functioneert.

 

CCHR UK