fbtracking

Mensenrechten campagne van Scientology

De mensenrechten campagne van Scientology is een van de grootste educatieve programma’s over de mensenrechten op internationaal niveau. In de westerse wereld zijn we er allemaal van op de hoogte dat er mensenrechten zijn. Vraag je echter een doorsnee burger wat die mensenrechten zijn, dan blijft het vaak stil. Ja, vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om je eigen religie te kiezen en dat we niet gediscrimineerd mogen worden, kent iedereen wel. Maar dat er nog 27 andere rechten zijn – en vooral welke – dat is niet breed bekend.

Twee Human Rights organisaties

Youth for Human Rights NL

De non-profit organisaties Youth for Human Rights International en United for Human Rights zijn beide vanuit Scientology opgericht. De educatieve lesprogramma’s van deze organisaties worden wereldwijd door lokale stichtingen doorgegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen. Doel van deze mensenrechten campagne van Scientology is mensen van jong tot oud bewust te maken van wat mensenrechten zijn. En hoe zij met deze kennis de omstandigheden in hun eigen regio of land kunnen verbeteren.

Internationale resultaten op Scientology TV

op plekken waar de mensenrechten campagne van Scientology mooie resultaten heeft geboekt, zijn prachtige reportages te zien op Scientology TV. Daarvan een aantal voorbeelden op deze pagina. Wil je nog meer afleveringen kijken? Ga naar Scientology TV.

In Nederland wordt deze campagne vorm gegegen door de stichting Youth for Human Rights Nederland. Daarover is hier meer informatie te vinden.

Mensenrechten campagne van Scientology in Taiwan

Taiwan

Het is te begrijpen dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in Taiwan nauwelijks bekend is. De Verklaring werd tenslotte in het Westen door de VN opgesteld. Dankzij mensen als Simone Hsu druppelt de betekenis van de 30 mensenrechten nu toch in Azie naar binnen. Simone maakte het haar missie om een einde te maken aan de mensenrechtenschendigen in haar land. Via de scholen startte Simone een grass-roots beweging om mensen bewust te maken van hun rechten.   

Mensenrechten campagne van Scientology in Mexico

Mexico

Raúl Arias is een van de grootste voorvechters van de mensenrechten in Mexico. Sinds hij in eigen land de verschrikkelijke verhalen hoorde van families die slachtoffer werden van de mensenhandel, heeft hij zich voor de mensenrechten ingezet. Raúl heeft het educatieve mensenrechten programma van Youth for Human Rights door heel Mexico tot op regeringsniveau onder de aandacht gebracht. 

Mensenrechten campagne van Scientology in Florida

Verenigde Staten, Florida

Christopher King is iemand met een heel boeiende persoonlijkheid. Zelf een en al ‘gentleman’, geeft hij op scholen les in etiquette. Zijn training heet “Thirty Simple Rules to being a Gentleman”. Hij gebruikt zijn bekendheid als inspirator voor de jeugd om jongeren naast etiquette en sociale vaardigheden ook de mensenrechten te leren. Christopher King zet zich daarbij vooral in om kindermisbruik en de seksuele handel in kinderen tegen te gaan. Bekijk hier de aflevering over deze bijzondere man. 

Mensenrechten campagne van Scientology

Oprichtster Mary Shuttleworth

Dr. Mary Shuttleworth, lerares en voormalig hoofd van een school, is degene die de mensenrechten campagne van Scientology is gestart. Zij heeft de campagne wereldwijd uitgerold en groot gemaakt. Mary Shuttleworth groeide zelf op in Zuid-Afrika onder apartheid, waar ze zich als kind al verwonderde en boos maakte over de rassenongelijkheden. Ze realiseerde zich dat onderwijs de sleutel is tot verandering. Niet voor niets ging ze het onderwijs in. Mensenrechten is altijd een belangrijk thema gebleven, vandaar dat ze op latere leeftijd Youth for Human Rights International oprichtte in samenwerking met de Scientology kerk in Los Angeles. De Foundation Youth for Human Rights International staat als entiteit overigens los van de kerk en opereert met een eigen bestuur. De lesmaterialen van de campagne worden nog steeds gesponsord door Scientology.

Bekijk in deze aflevering op Scientology TV wie Mary Shuttleworth is, waarom ze deze mensenrechten campagne is gestart, en hoe zij deze wereldwijd groot heeft gemaakt.