fbtracking

Evenementen

Een greep van de bijeenkomsten en evenementen die in of vanuit het Scientology gebouw aan de Wibautstraat te Amsterdam zijn gehouden.

humanitarian day event

Ieder jaar vieren wij het Humanitarian Day event, waarbij een voorvechter van de mensenrechten en humanitair in het zonnetje wordt gezet. Deze foto is van het event in september 2019. William Iwuchukwu won de award voor zijn humanitaire project in Nigeria.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Dit is de Scientology kapel. Deze wordt gebruikt voor zondagsdiensten, doopceremonies, evenementen, lezingen, feesten, dialoogtafels en dergelijke. Normaal biedt de kapel plek aan 150 mensen; tijdens corona mogen er max. 25 in de ruimte.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Tussen 2017 en 2020 hebben we ons gebouw opengesteld voor diverse interreligieuze en -culturele events, zoals dit event in 2018. Mensen met verschillende achtergronden wisselden ervaringen uit en deelden bepaalde geloofsrituelen met elkaar. Een kleurrijke dag waarbij het er vooral om ging om meer begrip te krijgen voor elkaars overtuiging.

Studentenverenigingen op bezoek

We ontvangen jaarlijks meerdere studentenverenigingen in het gebouw voor een rondleiding.

humanitarian day event

Psychologie studenten die een kijkje komen nemen bij Scientology. We ontvangen de studenten in de kapel, waar we starten met een introductie, daarna gaan we naar het informatiecentrum en we eindigen in een Scientology cursuszaal.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Ieder jaar ontvangen we ook studenten die het vak New Religions volgen, in Leiden. Deze studenten zijn vaak al heel goed voorbereid omdat Scientology een van de religies is die aan bod komen tijdens de studie.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Aan het einde van de avond nemen we een groepsfoto met wie dat wil. De foto wordt door de studenten vaak weer geplaatst in het Universiteitsblad of bij een verslag dat van de avond gemaakt wordt.

humanitarian day event

Studentenvereniging in de kapel. De foto’s zijn van 2017 t/m 2019 (van voor de corona).

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Studentenvereniging in de kapel. Na de introductie wordt vaak een korte film vertoond over Dianetics.

Verschillende gasten op bezoek

Leden van de Turkse vereniging op bezoek, 2018. De vereniging zocht een locatie voor haar jaarvergadering, en was blij met de mogelijkheid om onze kapel daarvoor te gebruiken. Voor verenigingen en stichtingen met  een non-profit karakter dat overeenkomt met onze doelstelling, stellen wij de kapel altijd graag ter beschikking.

humanitarian day event

De president en secretaris van de Nigerian Association Nederland op bezoek; Chief Lady Evelyn Azih en Larry Bambo (2018). Evelyn Azih is een ware bondgenoot geworden van de kerk. Zij werkt met ons samen in onze mensenrechten campagne, Youth for Human Rights. Evelyn Azih is oprichter en sponsor van een women-empowerment project in Nigeria voor meer dan 300 vrouwen.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Het bestuur van de Al-Kabir moskee op bezoek. De Al-Kabir moskee ligt pal achter ons gebouw, aan de Weesperzijde. Nadat we een paar keer bij de moskee langs waren geweest, hadden we de eer om het bestuur in onze kerk te ontvangen.

Zondagsdiensten en doopceremonies

Iedere zondag wordt van 11:00 tot 12:00 de zondagsdienst gehouden.

 Heel speciaal is het wanneer er een kindje verwelkomd wordt! De name-giving ceremony wordt altijd geleid door een ‘minister’ (geestelijke), die een speciale opleiding heeft gevolgd binnen Scientology om zondagsdiensten en andere religieuze diensten te mogen geven.

 

humanitarian day event

Onze doopceremonie heet feitelijk name-giving ceremony. De baby wordt welkom geheten en voorgesteld aan zijn ouders, peetouders en familie.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens
Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Het kindje krijgt te horen welke naam haar ouders haar hebben gegeven en wordt voorgesteld aan haar ouders. Daarna wordt ze voorgesteld aan haar peetouders. 

humanitarian day event

Zondagsdienst in de kapel. De dienst van een uur kent als standaard elementen: het credo van de Scientology kerk, een tekst van L. Ron Hubbard over integriteit, een tweede tekst over een vooraf gekozen thema, een interactieve groepssessie die inhaakt op het thema, en er wordt afgesloten met het Scientology gebed.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Een andere Scientology ‘minister’ die de zondagsdienst leidt. De opleiding tot minister bestaat naast theorie uit veel praktische oefening. Pas als men alle ceremonies (van huwelijk tot doop tot herdenkingsdienst na overlijden) vlekkeloos kan leiden, ontvangt men het certificaat en mag men zich ‘minister’ noemen.

Diverse lezingen

humanitarian day event

Lezing van Hans Noot, van de Gerard Noodt Foundation over religieuze vrijheid, in 2019.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Bijeenkomst tijdens de week van de dialoog, in 2018. Mensen van verschillende etnische culturen gingen met elkaar in gesprek met elkaar over het thema discriminatie.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

De panelleden met elkaar, en met het publiek in de zaal, in gesprek. Na de paneldiscussie werd met het publiek verder gesproken aan vier dialoogtafels.

Landelijke schoonmaakdag in maart

Vanaf 2008 doen we met The Way to Happiness campagne mee met de jaarlijkse landelijke schoonmaakdag in maart.

humanitarian day event

Landelijke schoonmaakdag, maart 2018. Voor het gebouw verzamelen vrijwilligers van The Way to Happiness campagne zich met vuilniszakken en prikstokken.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Alle vrijwilligers dragen het witte t-shirt van The Way to Happiness campagne. Kinderen vinden het altijd leuk om mee te helpen en na afloop is er voor iedereen iets lekkers!

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

The Way to Happiness campagne is gebaseerd op het gelijknamige boek van L. Ron Hubbard met 21 leefregels voor een gelukkig leven. Eén van die regels is om zorg te dragen voor de omgeving en het milieu.   

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Vrijwilligers van The Way to Happiness zijn naast de landelijke schoonmaakdag zeker nog een paar keer per jaar actief om zwerfafval op te ruimen. Daarnaast heeft de stichting in Amsterdam meer dan 25.000 boekjes van The Way to Happiness verspreid.

Volunteer Ministers Tent in Amsterdam Bijlmer

De Volunteer Ministers is een internationale Scientology campagne die in actie komt bij rampen en hulp biedt aan mensen in nood.

 

humanitarian day event

Opening van de Volunteer Ministers Tent in Amsterdam Zuidoost, vlak naast metro station Kraaiennest. De VM tent reist de hele wereld over en komt eens in de vijf jaar naar Nederland.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

De opening van de Volunteer Ministers Tent werd verricht door de Ghanese koning Nana Nyanin. De Volunteer Ministers campagne werd door L. Ron Hubbard opgezet om te helpen bij rampen, en praktische oplossingen te bieden voor alledaagse problemen.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Na de officiele opening van de Volunteer Ministers Tent stroomden de gasten binnen. Het motto van de VM campagne is: ‘er kan iets aan gedaan worden’. Wat het probleem of de situatie ook is, er is altijd iets dat je kunt doen om richting de oplossing te komen..

humanitarian day event

Interview met één van de Volunteer Ministers, herkenbaar aan het gele VM t-shirt.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Een Volunteer Minister geeft uitleg in de tent. Bezoekers kunnen in de tent informatie krijgen over praktische oplossingen bij problemen. De VM cursussen uit het Scientology Handboek kunnen online gratis gevolgd worden.

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens

Belangstelling van de lokale politie bij de Volunteer Ministers Tent. Kijk voor meer informatie over deze campagne op volunteerministers.org