fbtracking

Campagne tegen Big Pharma

Farmaceutische bedrijven kregen in toenemende mate invloed op wetenschap en onderwijs omdat zij grote bedragen beschikbaar hebben voor onderzoek, waardoor de invloed van aan de industrie gelieerde toppsychiaters en andere experts op dit gebied sterk toenam.

In Scientologische kring wordt dit beschouwd als wetenschap van discutabele kwaliteit die volkomen voorbijgaat aan het bestaan en de kracht van de menselijke (immateriële) geest.

Ook de media speelden daarbij een rol door dit mensbeeld van de moderne psychiatrie en hersenwetenschap veel ruimte te geven en kritiekloos te publiceren

Ritalin-reductie-initiatief de prullenbak in 

Leden van een Europese CCHR-afdeling brachten al in het begin van deze eeuw de explosieve toename van het gebruik van medicatie voor ADHD onder de aandacht van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Dit leidde in 2002 tot een Parlementair stuk, waarin de Pompidou group (drugsexperts) werd uitgenodigd een advies over het gebruik van Ritalin uit te brengen om het gebruik daarvan in te dammen.

Op advies van de Pompidou group ging het Ritalin reductieplan van de Parlementaire Assemblee de prullenbak in.

In een publicatie van de Pompidou group uit 1999 met een hoofdstuk van de Nederlanders dr. J. Buitelaar en dr. A. Bergsma wordt de activiteit van de Scientology kerk t.a.v. ADHD bekritiseerd.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ADHD-expert dr. J. Buitelaar bij het negatieve advies een rol van betekenis speelde. De jarenlange relatie van dr. Buitelaar met farmaceutische industrieën is bekend.

ADHD

Meer wrijvingspunten

Het VN kinderrechtencomité (UN Committee on the Rights of the Child, UNCRC) raakte geïnteresseerd in gegevens over ADHD medicatie in diverse landen en verwerkte die informatie, die vooral door CCHR werd aangeleverd, op kritische toon in de betreffende landenrapporten.

Na rapportage door UNCRC over IJsland, en na een aanmoediging vanuit de Europese tak van CCHR naar het IJslandse parlement, heeft de betrokken IJslandse Minister gereageerd met een initiatief voor een nieuwe richtlijn t.a.v. ADHD en een multidisciplinaire aanpak.

Ook de Noorse overheid overwoog stappen tegen overmedicatie nadat een CCHR rapport over de situatie in dat land bij UNCRC was aangenomen. In België, Spanje en Oostenrijk werden parlementaire vragen gesteld naar aanleiding van rapporten van CCHR.

Dichter bij huis was de Nederlandse vestiging van CCHR, stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, tussen 2006 en 2012 bezig met een juridische procedure tegen farmaceut Lilly om geheim gehouden testgegevens van het ADHD medicijn Strattera boven water te krijgen. Dezelfde stichting publiceerde in 2011 een kort overzicht over de situatie rond ADHD in Nederland, wat leidde tot Kamervragen en een hoorzitting. Ook werd een rapport uitgebracht waarin wordt aangedrongen op onderzoek naar geweld door gebruik van psychofarmaca.

Eli Lilly en ADHD

Een soortgelijke actie heeft gespeeld in Noorwegen. In maart 2006 verscheen een artikel in Norsk Riksringkasting, afkomstig van een persbericht waarin medicijnenfabrikant Eli Lilly verklaarde dat “Scientologen in Scandinavië zich mobiliseren” en dat deze groep bekend is vanwege acties tegen psychiatrie met ADHD als een van de belangrijkste kwesties.

Dit was ter gelegenheid van een gepland TV programma dat zou worden uitgezonden op de Noorse nationale televisie over onethisch handelen van Eli Lilly en de houding van psychiaters ten aanzien van ADHD.

Lilly schreef tevens een brief aan Noorse parlementariërs over de betrokkenheid van Scientology bij acties tegen overmedicatie van kinderen. 

Daarmee gebruikmakend van het door de media gecreëerde beeld van Scientology.

Daarnaast waren er de laatste jaren nog enkele minder opvallende pogingen om critici van overdadige psychiatrische medicatie publiekelijk in diskrediet te brengen door een relatie met Scientology te suggereren.

De Amerikaanse auteur en onderzoeksjournalist Robert Whitaker schrijft in zijn boek Anatomy of an epidemic dat sinds farmaceut Eli Lilly de term Scientology met succes gebruikte om bezorgdheid over bijwerkingen van Prozac te ontzenuwen, het publiek en de media door farmaceutische bedrijven zijn geconditioneerd om kritiek en controverses rond psychofarmaca te associëren met een Scientology-samenzwering tegen hun producten en psychiatrie in het algemeen.

Anatomy of an epidemic

Meer informatie is te vinden op de website van NCRM :  rapporten, documenten en ander publicaties.